Doğu Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Populasyonlarının Genetik Yapısı

2017-12-08
Oğul, Fatıma Nur
Karahan, Arzu
Beton Snape, Damla
Canbolat, Ali Fuat
Sönmez, Bektaş
Snape, Robın
Kıdeyş, Ahmet Erkan
Özkan, Korhan
Citation Formats
F. N. Oğul et al., “Doğu Akdeniz Deniz Kaplumbağaları Populasyonlarının Genetik Yapısı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78086.