Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle fark Yaratmak

2017-05-06
Yılmaz, Cengiz

Suggestions

Adjusting the global communications strategies to the local context: a case of a non-profit international organization in Turkey
Mehmethanoğlu, Cem; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2018)
Market society has been dominating the social and economic way of life in neo-liberal societies. Not only for-profit entities but also non-profit organizations manage to survive in the marketplace by adopting an entrepreneurial governance structure emphasizing marketing, external relations, corporate reputation. The purpose of this research is to understand how an international non-profit organization utilizes marketing principles to sustain its operationalization in a surrounding of global and local stakeh...
Küresel Ekonomi ve Göç
Okyayuz, Mehmet (Phoenix Yayınevi, 2005-02-01)
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2008-12-31)
Günümüzün en çok tartışılan konuları arasında sayılabilecek olan yolsuzluk sorunu, pek çok ülkede 1990'ların ortalarından bu yana şeffaflık ve iyi yönetişim adına hayata geçirilmekte olan ikinci kuşak neoliberal politikaların da en önemli gerekçelerinden biridir. İkinci kuşak “reformların” hayata geçirilmesi bakımından, dünyada 1997 Doğu Asya Krizi'nin, Türkiye'de de 2001 krizinin kritik tarihsel dönemeçler oluşturdukları ve neoliberal çevreler tarafından her iki krizin de temel nedeni olarak yo...
Küresel Mülteci Mutabakatında Yerel Yönetimlnlerin Rolü Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Örneği
Kale Lack, Başak (null; 2019-06-30)
Globalization, governance, the role of non-state actors: TOBB as a case study
Özkaban, Duru; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2011)
This thesis examines TOBB within the global and national socioeconomic context in which it operates, focusing on the last decade. Though states are the main governing bodies and important actors, the role of non-state actors (NSAs) is becoming increasingly important as they are able to intervene and influence policy decisions through various activities. They matter in issues regarding globalization and governance. They interact with various other actors, they have a role in governance schemes and they may h...
Citation Formats
C. Yılmaz, “Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle fark Yaratmak,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78215.