Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle fark Yaratmak

2017-05-06
Yılmaz, Cengiz

Suggestions

Adjusting the global communications strategies to the local context: a case of a non-profit international organization in Turkey
Mehmethanoğlu, Cem; Karababa, Eminegül; Department of Business Administration (2018)
Market society has been dominating the social and economic way of life in neo-liberal societies. Not only for-profit entities but also non-profit organizations manage to survive in the marketplace by adopting an entrepreneurial governance structure emphasizing marketing, external relations, corporate reputation. The purpose of this research is to understand how an international non-profit organization utilizes marketing principles to sustain its operationalization in a surrounding of global and local stakeh...
Sociospatial Segregation and Consumption Profıle of Ankara in the Context of Globalization
Akpınar, Figen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
The ‘’Global City Hypothesis’’ argues that the economic restructuring of the new global economy produces highly uneven and polarized employment structure in urban society (1). Today, large global cities are marked by unusually high levels of income inequality. The significant increase in foreign investment and the arrival of the multi-national corporations along with the major accounting, advertising, and marketing firms and the fashion, design and entertainment industry caused changes both in spatial and d...
Küresel Ekonomi ve Göç
Okyayuz, Mehmet (Phoenix Yayınevi, 2005-02-01)
Küreselleşme Sürecinde Türkiye'de Yolsuzlukla Mücadele Ve Devletin Dönüşümü: Kamu Mali Denetimi Reformuna Eleştirel Bir Bakış
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2008-12-31)
Günümüzün en çok tartışılan konuları arasında sayılabilecek olan yolsuzluk sorunu, pek çok ülkede 1990'ların ortalarından bu yana şeffaflık ve iyi yönetişim adına hayata geçirilmekte olan ikinci kuşak neoliberal politikaların da en önemli gerekçelerinden biridir. İkinci kuşak “reformların” hayata geçirilmesi bakımından, dünyada 1997 Doğu Asya Krizi'nin, Türkiye'de de 2001 krizinin kritik tarihsel dönemeçler oluşturdukları ve neoliberal çevreler tarafından her iki krizin de temel nedeni olarak yo...
Küresel Mülteci Mutabakatında Yerel Yönetimlnlerin Rolü Türkiye ve Suriyeli Mülteciler Örneği
Kale Lack, Başak (null; 2019-06-30)
Citation Formats
C. Yılmaz, “Küresel Rekabet ve Yenilikçi Türkiye: Girişimcilik Ekosistemiyle fark Yaratmak,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78215.