Türkiye ekonomisinde yenilik desteklerinin değerlendirilmesi: 2008-2010 dönemi için bir etki analizi denemesi

2015-01-01

Suggestions

Türkiye Ekonomisinde Kamu Maliye Politikaları ve Büyüme İlişkisi Üzerine Bir Değerlendirme
Voyvoda, Ebru (Türkiye Ekonomi Kurumu Vakfı, 2006-01-01)
Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi
Tunç, Gül İpek (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2013-8-1)
Bir ekonomide toplam üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme kadar sektörel üretim ve istihdamın gösterdiği gelişme de politika önermeleri açısından önemlidir. Bu çalışmada Türkiye ekonomisi için girdi-çıktı modeli çerçevesinde sektörel üretim ve istihdamın 1985-2002 yılları arasındaki gelişimi irdelenecektir. Çalışmada temel olarak TÜİK tarafından hazırlanan son beş girdi-çıktı tablosundan yararlanılacaktır. Tanımlanan 25 sektör için sektörel üretim ve istihdamın geri ve ileri bağlantıları hesaplanacaktır....
Türkiye ekonomisinde üretim ve istihdamın sektörel gelişimi: Bir girdi-çıktı analizi
Tunç, Gül İpek (2013-08-01)
Türkiye ekonomisinde erken sanayisizleşmeye bölgesel bir yaklaşım
Meçik, Oytun; Aytun, Uğur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2018-4)
Türkiye ekonomisinde bölgesel eşitsizlikler uzun süredir tartışılan bir konudur. Gelişmiş ekonomiler başta olmak üzere, tecrübeler bölgesel sanayi(siz)leşmenin bu eşit(siz)liklerin temel itici güçlerinden biri olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin 2000’lerden sonraki “erken” sanayisizleşme süreci, bölge düzeyinde araştırılmaktadır. Bulgular, Türkiye’nin orta bölgelerindeki yeni sanayi merkezlerinin, bu dönemde hem hâsıla hem istihdam bakımından sürükleyici bir rol aldığını ve yine o...
Türkiye Ekonomisi için Çevresel Kuznets Eğrisi
Akbostancı Özkazanç, Elif; Aşık, Serap; Tunç, Gül İpek (2005-12-09)
Citation Formats
M. T. Pamukcu, Türkiye ekonomisinde yenilik desteklerinin değerlendirilmesi: 2008-2010 dönemi için bir etki analizi denemesi. 2015, p. 90.