Turuncu Devrimler

2006-09-01

Suggestions

Tarihin Hakikatleri
Ergut, Ferdan (İletişim Yayınevi, 2021-06-01)
Ferdan Ergut, Tarihin Hakikatleri’nde tarih tartışmasını edebiyat ve felsefeyi de yardıma çağırarak “yöntem” üzerinden kurguluyor. Hakikati bir mutlaklık olarak değil, “kolektif bir diyalog zemini” olarak kavrayan eser, böylelikle tarihin sosyal bilimselleşmesine, aynı zamanda sosyal bilimlerin de tarihselleşmesine katkı sunuyor ve böylece, hem tarih öğrencileri hem de sosyal bilimler ile meşgul olanlar için “başka bir tarih”in mümkün olduğunu göstererek yurttaşlık bilincinin ortak yaşamımıza yapacağı katkı...
The memory of time : virtuality in Deleuze’s philosophy
İsmet, Burçak; Ceylan, Yasin; Department of Philosophy (2007)
The main objective of this master’s thesis is to examine the concept of difference according to French philosophers Gilles Deleuze and Henri Bergson. In order to explicate this crucial concept and its emphasis in these thinkers’ philosophies, this dissertation is focused on the notion of time and memory. Through the thesis, first Deleuze’s critical attitude towards representational and dialectical approachs for difference is elucidated. After the comprehensive examination for the meaning of difference accor...
Revolution underway: power practices of mst and ezln
Taka, Serhat; Bedirhanoğlu Toker, Pınar; Department of International Relations (2008)
This thesis aims to show that MST and EZLN are non-hierarchical, participatory and democratic movements which aim to transform society and national systems without taking power. Their understanding of power is searched in their educational practises. These two movements try to create new alternatives that based on local issues and powers with also awareness of international and global factors. The clues of their understanding of power searched in their history and different resistances struggles.
Tasarımın Sağlık ve İyi Oluşa Etkisi
Şener Pedgley, Bahar (2018-12-01)
Batı Felsefesi Klasikleri
Langton, Rae; Bağçe, Samet(2006)
Bu ders Platon, Aristoteles, Descartes, Hume, Kant, gibi birtakım önemli isimlerin çalışılmasıyla sizin Batı felsefe geleneğine aşina olmanızı sağlayacaktır. Felsefenin başından beri önemli olan sorularını göreceksiniz: aklın veya ruhun tabiatı, Tanrının varlığı, bilginin temelleri, etik ve iyi hayat gibi konulara dair olan sorular. Sözü edilen filozofların argümanlarını değerlendirirken felsefi ve analitik becerilerinizi geliştireceksiniz. Ayrıca, zaman içinde entelektüel alandaki değişimleri ve bilimsel, ...
Citation Formats
A. Ergun Özbolat, Turuncu Devrimler. 2006.