Bir Gün Seamus Heaney

2017-06-01
Bir Gün Seamus Heaney, 2017

Suggestions

Bir Müslüman Bosna Köyünün Halk Şarkıları
Pamir Dietrich, Ayşe (Kültür Bakanlığı Yayınları, 2004-12-01)
Bir Imparatorluk Sahnesi Dolmabahce Sarayı Muayede Salonu
Caner Yüksel, Çağla; Yoncacı Arslan, Pelin (2006-11-26)
Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2018-07-12)
Bir Toplumsal Dava İnsanı Şehirci: Ernst Reuter
Keskinok, Hüseyin Çağatay (null, 2018-07-01)
Bir Ahşap Yapı Kültürünün Yokoluşu: Gölyaka
Erman, Ercüment (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2000)
Anadolu'nun kasaba gibi kimi küçük yerleşimleri, kendilerine kimlik veren mütevazi bir mimariye sahiptir. Bu yapılar ait oldukları dönemlerle, bazen geç Osmanlı, bazen Modern veya başka mimari imgeleri ile bizlere belirli değerlere sahip olduklarını göstererek fiziki çevremize anlam katarlar. Bu yapılardan bazıları Milli Mimarlık döneminin kimi geniş saçaklı ve kemerli pencereli örnekleri olan tren istasyonu, belediye, hükümet konağı, ilkokul veya adliye yapılarıdır. Sivil mimari örnekleri olan evler ise, y...
Citation Formats
M. J. M. Sönmez, “Bir Gün Seamus Heaney,” 2017, p. 51, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78410.