Doğal salamura sularda mineral çökelim ve çözünümünün termodinamik değerlendirimi için bilgisayar programı

1996-01-01
Çalışma nehir, göl, deniz ve yeraltı salamura sularından alınmış kimyasal verilerin yorumlanmasına katkıda bulunmak amacıyla yazılmış bilgisayar programı ve kullanımını açıklamaktadır., Bayie bir programın gerekliliğinin arkasında yatan sebeplerden bîri,, su kimyası analizlerinin minerallerin termodinamik durumlarına (doygunluk durumlarına) ilişkin bilgiyi doğrudan yansıtmamasıdır. Buna ek olarak, standart kimyasal analizlerde suda mevcut her bir serbest iyona ait konsantrasyonların yerine genelde iyonların toplam konsantrasyonları ölçülmektedir.. Dolayısıyla,, bir su örneği içinde mevcut bütün kimyasal bileşiklere ait konsantrasyonların belirlenebilmesi ve suyun minerallere göre doygunluğunun 'testi için yoğun sayısal hesaplamaları kolaylaştıracak bir bilgisayar programına gereksinim vardır. Bu çalışma yer bilimlerinin pek çok disiplininde (jeokimya, sedimantoloji, mineraloji, maden y atakları, hidroloji) geniş uygulama alanlarına sahip bu konudaki boşluğu doldwmak amacıyla yapılmıştır. Çalışmada önce1 teorik bilgilerle ilgili denklemlerle anlatılmış ve daha sonra serbest iyon konsantrasyonu, iyon aktivite katsayısı, aktivite ve 51 mineralin doygunluk durumunu hesaplayan program listelenmiştir.
Jeoloji Mühendisliği Dergisi

Suggestions

Doğu Akdeniz Bölgesindeki Tsunami Tehlikesinin Belirlenmesi
Aydın, Baran; Kanoğlu, Utku(2018)
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastırma Kurumu (TÜBITAK) tarafından 3001 - Baslangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen bu proje çalısması ile DoguAkdeniz bölgesinin tsunami potansiyelinin belirlenebilmesi ve bölge için hazırlanacak tsunamirisk ve taskın haritaları için bir altyapı olusturulması amaçlanmıstır. Bu dogrultuda bölgeiçerisinde seçilen önemli kıyı noktaları için çesitli deprem senaryoları olusturulmus, budepremler sonucunda meydana gelecek olası bir tsunaminin kıyılarımı...
Scanning imaging with energy photons
Emre, Eylem; Esendemir, Akif; Department of Physics (2003)
An inspection system was required in order to eliminate the difficulties which appear during the inspection of the vehicles according to specific criteria at Turkish Custom Border in a short time and effectively. In this thesis, we performed experiments on such a system to obtain the overall performance of its inspection quality. We firstly give with reasons, why the source of beam is selected as X-ray source. The subsystems of the main system are the accelerator subsystem and detector subsystem. Their stru...
Doğal Caf2 Örneklerinde Spektral-Zaman Tanımlı Osl Çalışmaları
Bulur, Enver(2010-12-31)
Amaç: Bu proje aracılığıyla başta doğal floritler olmak üzere çeşitli dozimetrelerde gözlenen hızlı rekombinasyon süreçlerini incelemek için hızlı bir foton sayıcı/çok kanallı skalör kullanarak şu anda çözemediğimiz sinyalleri analiz edebilme yeteneğine kavuşmak istiyoruz. Bu amaçla 5 ns çözünürlüğe sahip bir sayım sisytemini ile hızlı bir lazer diyot modülünü geliştirdiğimiz zaman tanımlı OSL sistemine entegre etmek istiyoruz. Bunun gerçekleştirilmesi şu anda üzerinde çalışmakta olduğumuz doğal CaF2, BeO v...
Formation flight design using natural dynamics for halo orbiting and earth orbiting spacecraft
Kutlu, Aykut; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2020-9)
This thesis presents the studies performed for spacecraft formation flight design and analyses. Two main design problems are addressed in this thesis: First the formation flight design of satellites flying near Sun-Earth collinear libration points; the second the formation flight design of satellites flying at Low Earth Orbit. Thus, formation flight design near Sun-Earth L1 and L2 libration points is investigated first, where solar radiation pressure as well as the gravitational disturbances of the pl...
Effect of meteorology and transport on particle concentrations and size distribution in Eastern Mediterranean atmosphere
Uzunpınar, Elif Sena; Tuncel, Süleyman Gürdal; İmamoğlu, İpek; Department of Environmental Engineering (2022-3-25)
This study aims to examine the relationship between particle sizes and processes in the atmosphere and the effect of dust transport on particle size distribution. Number (0.2 μm to 32 μm) and mass (PM1, PM2.5, and PM10) concentrations were collected at rural (Mediterranean coast - Marmaris) and suburban (Central Anatolia - Ankara) stations between April 1, 2017, and October 31, 2018. The coarse particles were more dominant in the Ankara while the Marmaris contained relatively smaller-sized particles. The lo...
Citation Formats
M. Z. Çamur, “Doğal salamura sularda mineral çökelim ve çözünümünün termodinamik değerlendirimi için bilgisayar programı,” Jeoloji Mühendisliği Dergisi, pp. 40–56, 1996, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78450.