İlköğretim 3. Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Oyunlarındaki Konuşmaların Cinsiyete Göre Analizi

2011-03-01
Baş, Özlem
Hatipoğlu, Çiler
Mediterranean Journal of Educational Research

Suggestions

İlköğretim 8. Sınıf Görme Engelli Öğrenciler için İngilizce Kelime Öğrenme Projesi
Karaaslan, Hasan(2016-12-31)
Bu çalışma ilköğretim sekizinci sınıf öğrencilerinin yabancı dil olarak İngilizce eğitimlerinde kelimelerin doğru okunuşunu ve yazılışını öğrenmelerine destek olmak amacıyla web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilmesini, uygulanmasını ve tanıtılmasını hedeflemektedir. Özetle çalışma görme engelli sekizinci sınıfların İngilizce kelime öğrenme bilgilerine katkıda bulunmayı amaçlamakdatır. Web tabanlı öğretimsel aracın geliştirilme ve uygulanma süreçleri kapsamlı bir şekilde araştırılacaktır ve hedef kitlenin...
A structural model on 7th grade students’ motivational beliefs, use of self-regulation strategies, and mathematics achievement
Kayan Fadlelmula, Fatma; Çakıroğlu, Erdinç; Sungur, Semra; Department of Elementary Education (2011)
This study was conducted in an attempt to integrate a number of cognitive, motivational and behavioral factors in elementary mathematics education, and to develop a theoretical model that explains the direct and indirect relationships among these concepts and their underlying dimensions. In particular, it was intended to examine the interrelationships among students’ achievement goal orientations, perception of classroom goal structure, self-efficacy, use of self-regulatory strategies, and academic achievem...
Implementation of the new eighth grade english language curriculum from the perspectives of teachers and students
Dönmez, Özge; Engin Demir, Cennet; Department of Educational Sciences (2010)
This study aimed to reveal the perceptions of teachers and students about the implementation of the new 8th grade English language curriculum (NEC) in public primary schools and the challenges and/or problems faced by the teachers and students in the implementation process. This qualitative study was conducted in 9 public primary schools in Polatlı town of Ankara. A total of 10 English language teachers and 73 8th grade students participated in the study. The data were collected through in-depth interviews ...
7th-grade students’ typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction
Tortop, Tuğba; Haser, Çiğdem; Department of Elementary Science and Mathematics Education (2011)
The purpose of this study was to investigate 7th-grade students’ typical errors and possible misconceptions in graphs concept before and after the regular mathematics instruction. The study was conducted in an elementary school in the 2nd semester of 2009-2010 academic year in Afyonkarahisar. A mathematics teacher and 71 7th-grade students participated in the study. The data were collected through achievement tests administered to the students before and after the instruction and interviews conducted with t...
İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin İstatistik Okuryazarlıkları İle İstatistiğe Yönelik Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Haser, Çiğdem(2012-12-31)
Her bireyin günlük yaşamında karşılaştığı medya, sağlık, eğitim vb. konular içeren tartışmalara bilgili bir biçimde katkıda bulunabilmesi için istatistiksel kavramlar hakkında bilgiye sahip olması gerekmektedir (Carmichael, 2010). Böylesi bir bilgi bu çalışma kapsamında istatistiksel okuryazarlık olup, istatistiksel bilgileri anlama, yorumlama ve değerlendirme yeteneği olarak tanımlanır (Watson, 1997). Bu çalışmanın amacı ilköğretim 8. sınıf öğrencilerinin istatistiksel okuryazarlıklarını incelemektir. İsta...
Citation Formats
Ö. Baş and Ç. Hatipoğlu, “İlköğretim 3. Sınıf Kız ve Erkek Öğrencilerin Oyunlarındaki Konuşmaların Cinsiyete Göre Analizi,” Mediterranean Journal of Educational Research, pp. 1–11, 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78582.