Kurumda Yetişen Çocuklar ve Bağlanma

2016-11-13
Sümer, Nebi

Suggestions

Correlates of organizational commitment: a special emphasis on organizational communication
Ok, Afife Başak; Bilgiç, Reyhan; Department of Psychology (2007)
The aim of this study was to examine the relationships among individual and organizational characteristics variables, several aspects of organizational communication, organizational commitment, organizational identification, job satisfaction, and turnover intentions. Furthermore, the influence of supervisor and workgroup commitment on organizational commitment was also examined. With these purposes, following two different pilot studies, questionnaires were administered to a sample of 321 white collar bank ...
Okullardaki bürokratik yapıya ilişkin öğretmen görüşleri
Yılmaz, Ayça İrem (2017-10-01)
Okullardaki bürokratik yapı ve öğretmen liderliği rollerine ilişkin öğretmen görüşleri
Yılmaz, Ayça İrem (2017-05-14)
Okul Müdürlerinin Değişim Liderliği Rolleri
Keleş, Elif; Kondakçı, Yaşar (null; 2017-05-13)
ş Örgütler iç ve dış çevrelerinde meydana gelen sosyal, politik, teknolojik, ekolojik, vb. gelişmelerin etkisiyle sürekli değişim girişimlerinde bulunmak durumunda kalır. Örgütlerde değişim isteğe bağlı olarak ortaya çıkabileceği gibi çevresel tehdit olarak adlandırılan dış baskılar yoluyla da gerçekleşebilmektedir (Hannan ve Freeman, 1984). Örgütlerdeki değişim planlı ya da plansız olabilir (Porras ve Robertson, 1992). Eğitim kurumları da diğer kurumlar gibi iç ve dış çevrelerinden kaynaklanan gelişmelerin...
Okullarda Öğretmene Yönelik Şiddet: Sıklığı, Doğası ve İlişkili Değişkenleri
Erdur Baker, Özgür; Özel, Dilara; Boz, Yezdan(2017-12-31)
Bu çalışmada öğretmenlerin maruz kaldıkları şiddetin sıkığının, görünümlerinin, nedenlerinin ve sonuçlarının nitel ve nicel bilimsel veriler ışığında incelenmesi amaçlanmaktadır. Okul ortamında vukuu bulan şiddet oldugusunu araştırmacılarca sıkca ele alınan bir konudur. Ancak yapılan çalışmalar daha çok fiziksel ve siber ortamda gerçekleşen akran zorbalıklarına odaklanmaktadır. Oysa okullarda şiddetin öğrenciden öğrenciye, öğretmenden öğrenciye, öğretmenden öğretmene, veliden öğretmene veya öğretmenden vel...
Citation Formats
N. Sümer, “Kurumda Yetişen Çocuklar ve Bağlanma,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.cocukkorumakongresi.com/.