Moğol Devleti ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşlarında Liderliğin Rolü

2012-01-01
Somel, Gözde
13. yüzyılın başında İç Asya coğrafyası ile 14. yüzyıl başında Anadolu’nun batı uç bölgeleri belli açılardan birbirini andırmaktadır. Moğol ve Osmanlı liderlik yapıları, kimliklerin oldukça değişken, insan hareketliliğinin yüksek ve ittifakların geçici olduğu sürekli çatışmalı ortamlarda filizlenmişlerdir. Her iki liderlik de, doğru zamanda doğru kişilerle ittifak içine girerek, toplulukları kendilerine çekmek konusunda doğru stratejiler geliştirerek ve fetihlerde başarılar elde ederek rakipleri arasında sivrilmiş ve yepyeni bir düzenin önünü açmıştır. Çingiz Han Kabile siyaseti içinde oldukça marjinal bir noktadan tüm Moğolistan’ın Han’ı noktasına yükselmiş, bu süreçte edindiği deneyim ona kabile dışı bir siyasi vizyon kazandırmıştır. Henüz yolun başındayken kurduğu ilişkiler ve çevresine topladığı yandaşları ile iktidar çekirdeğini oluşturmuş ve daha sonra ordusunun bünyesine kattığı klan ve kabileleri bu ilk katılımcılar etrafında yeniden örgütlemiştir. Osman Bey, beyliğinin avantajlı coğrafi konumu sayesinde başarılı fetihlerde bulunmuş, kısa zamanda üne kavuşmuş ve Bizans sınır bölgesinin karmaşık yapısının değişik unsurlarını kendisine çekmeyi başarmıştır. Babasından sonra büyük ihtimalle beyliğin ileri gelenlerinin onayı ve desteğiyle başa gelen Osman Bey liderlik için büyük bir mücadelenin içine girmemiştir. Çingiz Han gibi etrafında topladığı yandaşlarıyla farkında olmadan da olsa, mevcut kabileci sosyo-politik örgütlenmeye bir alternatif geliştirmiş, ancak iktidarı tekelleştirmek yerine bunu yandaşlarıyla paylaşma yoluna gitmiştir.
38.UluslararasıAsya ve Kuzey Afrika Kongresi (ICANAS), 2007

Suggestions

The invisible Hitman of Neoliberalism: The Integration of Psychological Interventions within Neoliberal Structures
Arserim, Rodi Şiyar; Özdemir, Yonca; Political Science and International Relations (2021-8-08)
In the past 40 years, there has been a significant change in the categorization and medicalization of the manifestation of human behaviour and emotions. Certain experiences that are distributed due to people's location in economic, political or social structures fall no longer in a political reality simply to be categorized as psychological disorders. Although Marxist scholars have often attempted to locate the mental disorders and their political-economic sources within infrastructural environment that neo...
Evolving Legal And Institutional Frameworks Of Neoliberal Urban Policies In Turkey
Kayasü, Serap; Yetişkul Şenbil, Emine (2014-01-01)
Bu çalışmada Türkiye’de neoliberal kentsel politikaların yasal ve kurumsal yapısının son otuz yılda geçirdiği değişimler incelenmektedir. İncelemede merkezi ve yerel yönetimler arasındaki yetki ve güç kaymalarına vurgu yapılarak, farklı toplumsal aktörlerin karar verme süreçlerine katılımına dikkat çekilmektedir. Türkiye’de farklı aşamalarla biçimlenen neoliberal kentsel politikalar, çekilme (roll-back) ve açılma (roll-out) aşamaları kapsamında tartışılmaktadır (Peck ve Tickell, 2002). Birinci aşama, 1980’l...
Leadership and satisfaction in soccer : examination of congruence and players position
Çakıoğlu, Aslı; Koçak, Mehmet Settar; Department of Physical Education and Sports (2003)
The main purpose of this study was to investigate the relationship among preferred and perceived leadership, their congruence and satisfaction with leadership. The second purpose was to investigate the differences among the offensive, the defensive and the mid-field players of soccer teams in preferred leadership, perceived leadership and satisfaction with leadership. The five leader behaviors which were measured were: training and instruction, social support, positive feedback, democratic behavior, and aut...
Menteşe Sancağı Köyceğiz Kazası Çiftliklerinde Meydana Gelen Mülkiyet Dönüşümlerinin ve Güç İlişkilerinin Artzamanlı Bir Değerlendirmesi, 1750-1950
Dursun, Selçuk; Orbay, Kayhan(2015-12-31)
Bu proje, Aydın vilayetine bağlı Menteşe sancağı Köyceğiz kazasında 18. yüzyılın ikinci yarısında Mihrişah Sultan vakfına tahsis edilen çiftliklerin, 19. yüzyılın son çeyreğinde devlete ve köylülere ait ormanlara el koyması sonucunda ortaya çıkan mülkiyet çekişmelerinin ve güç mücadelelerinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve kalitatif data analizi kullanılarak uzun dönemli bir değerlendirilmesini kapsamaktadır.
Quantifying and mitigating class imbalance in long-tailed visual recognition
Baltacı, Zeynep Sonat; Kalkan, Sinan; Akbaş, Emre; Department of Computer Engineering (2022-7)
Objects are distributed unevenly in real world, which manifests itself as a long-tailed distribution in realistic visual recognition datasets. Deep learning based approaches trained on such imbalanced datasets using conventional gradient-based training strategies exhibit unfair recognition performances towards classes that are under-represented in the dataset. This so-called class imbalance has been studied in the literature by measuring imbalance via either class frequency or class hardness, and using thos...
Citation Formats
G. Somel, “Moğol Devleti ve Osmanlı Devleti’nin Kuruluşlarında Liderliğin Rolü,” presented at the 38.UluslararasıAsya ve Kuzey Afrika Kongresi (ICANAS), 2007, Ankara, Türkiye, 2012, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78775.