Konut Sektöründe Gelişmeler ve Toplu Konut Yasa Tasarısı

1981-02-01

Suggestions

Konut Üretim Performansının Konuta Ekonomik Erişebilirlik Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Aksoy Khurami, Esma (2019-03-01)
2003 yılından itibaren 58. Hükümet’in Acil Eylem Planı kapsamında ülke çapında başlatılan konut seferberliğinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) inşaat sektörünün en etkili aktörlerinden biri haline gelmiştir. Toplu konut ve kentsel dönüşüm projelerine öncülük eden TOKİ, alt ve orta gelir gruplarına konut sunumunu kendine strateji edinmiş, bu bağlamda farklı bölgelerde alt gelir gruplarının konut ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik değişen ölçeklerde konut projeleri gerçekleştirilmiştir. Ancak bu uygulam...
Konut politikaları uygulamalarında özel bir örnek: Yenimahalle
Tokman (Arıbaş), L. Yıldız; Department of City Planning (1979)
Konut Alanlarında Enerji Etkinliği: Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) Toplu Konut Projeleri Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme
Karaca, Mehmet; Varol, Çiğdem (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012-12-1)
The rapid increase in energy demand and consumption has intensified the necessity of developing new methods to ensure energy efficiency. When heating, cooling, lighting and other equipments in buildings are accounting for 24% of total energy consumption, it is inevitable to take more initiatives to reduce energy consumption in the construction sector. New residential areas cannot anymore be the places, where natural resources are consumed recklessly. They should be designed as livable areas, where preservin...
Konut Açığı Söyleminden Konut Balonu Tartışmasına: Türkiye’nin Konut Üretim Performansı Üzerinden Konut Sorununu Yeniden Değerlendirmek
Özdemir Sarı, Özgül Burcu (null; 2015-11-08)
Residential energy efficiency: Turkish case
Kartal, Aysun; Türüt Aşık, Serap.; Department of Economics (2019)
This study aims to analyze residential electricity demand of Turkey between 2008 and 2015, provide relative efficiency scores of provinces in electricity use and reveal the determinants of (in)efficiency through stochastic frontier approach. Empirical results indicate that having higher income, inhabiting in densely populated provinces and living at detached houses result in increasing electricity consumption at the residential sector. On the other hand, as household size increases, electricity consumption ...
Citation Formats
H. Ç. Keskinok, “Konut Sektöründe Gelişmeler ve Toplu Konut Yasa Tasarısı,” Ufuklar, pp. 2–3, 1981, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78824.