Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi

2006-06-01
Chouseinoglou, Oumout
Oran, Adil

Suggestions

Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri ve Kamuoyu
Şenyuva, Özgehan (Eflatun, 2009-01-01)
Avrupa Birliği, Türkiye ile üyelik müzakerelerine başlamasına rağmen Türkiye’nin AB üyeliğine siyasal seçkinler düzeyinde hem AB içinde hem de Türkiye’de karşıt sesler yükselmeye başlamıştır. Son yıllarda Türkiye–AB ilişkilerine güvensizlik ve belirsizlik damgasını vurmuştur. Bunun bir sonucu olarak da hem Türkiye’de hem AB ülkelerinde toplumsal düzeyde de bir şüphe ve kızgınlık hâkim olmaya başlamıştır. “Avrupa Birliği–Türkiye İlişkileri: Beklentiler ve Kaygılar”, yaşanan bu gerilimlerin arkasında yatan di...
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Gelecek Senaryoları ve Kamuoyu Algıları
Akgül Açıkmeşe, Sinem; Şenyuva, Özgehan (null, 2018-01-01)
Türkiye Kil ve Deri Sağlığı Çalışma Grubu
Toksoy Köksal, Fatma (null; 2008-01-18)
Türkiye'de Türk Kürt Kültürlerarası Evlilik Eğilimleri 1993-2008
Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Sosyolojik açıdan, farklı etnik grupların birbirlerine olan sosyal sınırlarını kültürlerarası evlilik göstergeleri yansıtmaktadır. Bu eksende daha önce gerçekleştirdiğimiz araştırmamızda (Gündüz Hoşgör & Smits, 2002), Türkiye’deki Kürtler ve Türkler arasındaki kültürlerarası evliliklerdeki eğilimleri 1993 ve 1998 Türkiye Nüfus Sağlık Araştırma verilerini analiz ederek incelemiştik. Analiz Türkler ve Kürtlerin kendi etnik grupları içerisinde evlendiğini, ancak bu eğilimin giderek azaldığını, Türkler ve Kürtl...
Civil society and democratization in Turkey: a critical evaluation of civil society-democracy relationship in the context of Turkey EU relations
Yeşiltaş, Özüm; Dağı, İhsan Duran; Department of International Relations (2006)
This thesis tries to analyze the role of civil society within the process of democratization in Turkey with special reference to the impact of civil society policies of the EU on the internal operating styles of civil society organizations in Turkey. In this respect, a critical evaluation of the said issue was tried to be put forward in the sense that the extensive discussions on the concept of civil society were examined and gathered with the observations and empirical evidence gained on the subject in ord...
Citation Formats
O. Chouseinoglou and A. Oran, Türkiye Bilişim Vakfı, Türkiye Bilişim Ansiklopedisi. 2006, p. 362.