Farklı Zeytin Tiplerinin NMR Relaksometre Tekniği İle İncelenmesi

2014-05-28
Citation Formats
M. Kilercioğlu, B. Özel, and H. M. Öztop, “Farklı Zeytin Tiplerinin NMR Relaksometre Tekniği İle İncelenmesi,” presented at the IV. Ulusal Zeytin Öğrenci Kongresi, , (28 - 30 Mayıs 2014), 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78861.