Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2018-06-27
Çiçek, Burak Can
Akgöz Bingöl, Aslı
Köksal, Gülser
Bu çalışmada, yeni nesil füze sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi için Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) ve yenilikçi ürün geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen müşterinin sesi çalışması, Kalite Evi ile müşteri gereksinimlerinin teknik sistem özelliklerine ve önceliklerine çevrilmesi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle müşteri gereksinimlerine öncelik ataması yapılması, Fonksiyon Göçerimi yoluyla kritik ürün fonksiyonlarının belirlenmesi, çelişen teknik özelliklerin Yaratıcı Problem Çözme Teorisi TRIZ ile değerlendirilmesi, teknolojideki gelişmeler ve eğilimlerin incelenmesi ile ilgili detaylar ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.
Citation Formats
B. C. Çiçek, A. Akgöz Bingöl, and G. Köksal, “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.savtek.metu.edu.tr/index.php/bildiri-ozellikleri/.