Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2018-06-27
Çiçek, Burak Can
Akgöz Bingöl, Aslı
Köksal, Gülser
Bu çalışmada, yeni nesil füze sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi için Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) ve yenilikçi ürün geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen müşterinin sesi çalışması, Kalite Evi ile müşteri gereksinimlerinin teknik sistem özelliklerine ve önceliklerine çevrilmesi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle müşteri gereksinimlerine öncelik ataması yapılması, Fonksiyon Göçerimi yoluyla kritik ürün fonksiyonlarının belirlenmesi, çelişen teknik özelliklerin Yaratıcı Problem Çözme Teorisi TRIZ ile değerlendirilmesi, teknolojideki gelişmeler ve eğilimlerin incelenmesi ile ilgili detaylar ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Suggestions

Optimization Of Product Design Through Quality Function Deployment And Analytical Hierarchy Process: Case Study Of A Ceramic Washbasin
Erkarslan, Önder; Yılmaz, Hande (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Quality Function deployment (QFD) is a useful method for optimizing products which can be applied during the design process as well as in the postproduction process for further developments and revisions. This paper aims at examining the applicability of QFD and Analytic Hierarchy Process (AHP) to incorporate customer expectations and design quality into the product through a case study on a ceramic washbasin (1). In the first phase of the study customer needs and satisfaction are surveyed based on the curr...
Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi
Kayalıgil, Sinan; Köksal, Gülser; Testik, Caner Murat; Batmaz, İnci; Karasözen, Bülent; Weber, Wilhelm Gerhard; Bakır, Berna; Güntürkün, Fatma; Özdemirel, Nur Evin; İpekçi, Arif İlker; Öztürk, Başak; Yerlikaya, Fatma(2009)
Bu projede amaç, sanayi kuruluşlarında ürün ve süreçlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik veri madenciliği (VM) yaklaşımlarını belirlemek ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmektir. Projede imalat sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerinin kalitesini iyileştirme ile ilgili kalitenin tanımlanması, tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve parametrelerinin optimizasyonu problemleri ele alınmıştır. Bu problemlerin çözümü için veri hazırlama ve önişlemenin yanısıra kümeleme, tahmin etme, ...
A Digital signal processor based development platform for thermal imagers
Özkan, Mustafa; Beşikci, Cengiz; Tuncer, Temel Engin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
The performance of thermal imaging systems depends on the sophistication level of the signal processing algorithms and the careful design of the required electronics. Digital Signal Processor (DSP) boards are very beneficial in designing such systems, and applying high level signal processing algorithms. The aim of this study is to design and implement a development platform for thermal imagers using a double floating point processor DSP board.A front-end electronics board has been employed as the interface...
Elektronik Soğutma Sistemleri İçin Difüzyonla Bağlama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu
Durucan, Caner(2015-12-31)
Gelişmekte olan teknolojik sistemlerde/cihazlarda elektronik soğutma sistemlerinin özellikle maliyet açısından önem teşkil etmesi ve bu alanda yeterli verimliliğe sahip malzemelerin üretilememiş olması, yapılan çalışmaların bilimsel anlamda gelişmesini gerektirmiştir. Önerilmekte olan çalışma kapsamında, elektronik soğutma sistemlerinin düşük maliyetli ve etkili bir yapısal malzeme olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu çalışmada, son yıllarda özellikle iletim ile soğutma yapan sistemlerde kullanılmakta olan...
Hierarchical and modular control of reconfigurable manufacturing systems
Arslan, Övül; Schmidt, Klaus Verner; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-11)
Reconfigurable manufacturing systems (RMS) were introduced as a new manufacturing concept for rapidly adjusting the production capacity and functionality of manufacturing systems. Hereby, the control of RMS requires realizing each desired configuration and changing between configurations on request, whereby a suitable design approach should scale to large-scale systems. In this thesis, we develop a controller design method for RMS that supports modular design and is scalable to RMS of large size. As the f...
Citation Formats
B. C. Çiçek, A. Akgöz Bingöl, and G. Köksal, “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.savtek.metu.edu.tr/index.php/bildiri-ozellikleri/.