Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi

2018-06-27
Çiçek, Burak Can
Akgöz Bingöl, Aslı
Köksal, Gülser
Bu çalışmada, yeni nesil füze sistemlerinin gereksinimlerinin belirlenmesi için Kalite Fonksiyon Göçerimi (QFD) ve yenilikçi ürün geliştirme yöntemleri kullanılmıştır. Bu amaçla gerçekleştirilen müşterinin sesi çalışması, Kalite Evi ile müşteri gereksinimlerinin teknik sistem özelliklerine ve önceliklerine çevrilmesi, Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP) yöntemiyle müşteri gereksinimlerine öncelik ataması yapılması, Fonksiyon Göçerimi yoluyla kritik ürün fonksiyonlarının belirlenmesi, çelişen teknik özelliklerin Yaratıcı Problem Çözme Teorisi TRIZ ile değerlendirilmesi, teknolojideki gelişmeler ve eğilimlerin incelenmesi ile ilgili detaylar ve elde edilen sonuçlar sunulmuştur.

Suggestions

Kalite iyileştirmede veri madenciliği kullanımı ve geliştirilmesi
Kayalıgil, Sinan; Köksal, Gülser; Testik, Caner Murat; Batmaz, İnci; Karasözen, Bülent; Weber, Wilhelm Gerhard; Bakır, Berna; Güntürkün, Fatma; Özdemirel, Nur Evin; İpekçi, Arif İlker; Öztürk, Başak; Yerlikaya, Fatma(2009)
Bu projede amaç, sanayi kuruluşlarında ürün ve süreçlerin kalitesini iyileştirmeye yönelik veri madenciliği (VM) yaklaşımlarını belirlemek ve daha etkili yaklaşımlar geliştirmektir. Projede imalat sanayi kuruluşlarının ürün ve süreçlerinin kalitesini iyileştirme ile ilgili kalitenin tanımlanması, tahmin edilmesi, sınıflandırılması ve parametrelerinin optimizasyonu problemleri ele alınmıştır. Bu problemlerin çözümü için veri hazırlama ve önişlemenin yanısıra kümeleme, tahmin etme, ...
A Digital signal processor based development platform for thermal imagers
Özkan, Mustafa; Beşikci, Cengiz; Tuncer, Temel Engin; Department of Electrical and Electronics Engineering (2003)
The performance of thermal imaging systems depends on the sophistication level of the signal processing algorithms and the careful design of the required electronics. Digital Signal Processor (DSP) boards are very beneficial in designing such systems, and applying high level signal processing algorithms. The aim of this study is to design and implement a development platform for thermal imagers using a double floating point processor DSP board.A front-end electronics board has been employed as the interface...
Yedek Parça Envanter Politikasının Makina Kullanılabilirliğine Etkisini Değerlendirmeye Yönelik Bir Simülasyon Algoritması
Gölbaşı, Onur (Çukurova Üniversitesi , 2020-06-01)
Bu çalışmada, yedek parça envanter politikasının maden makinası kullanılabilirliğine etkisini analiz edebilecek bir simülasyon algoritmasının geliştirilmesi amaçlanmıştır. Planlı üretim ve bakım duraksamaları ve makina arızalarının neden olacağı rasgele duraksamalar algoritma içerisinde dikkate alınmıştır. Her bir makina parçasının mevcut envanter miktarları ve tedarik süreçleri, uygulanan bakım- onarım kararları ile birlikte değerlendirilmektedir. Böylelikle, uygulanan envanter politikasının makina kullanı...
Boya Duyarli Esnek Günes Gözelerinin Üretimi ve Gelistirilmesi
Özenbaş, Ahmet Macit; Içli, Kerem Çağatay(2013-12-31)
Proje kapsaminda boya duyarli günes gözelerinde PEN ve PET gibi polimer ve saydam altliklarin kullanilabilirliklerinin arastirilmasi amaçlanmaktadir. Boya Duyarli Esnek Günes Gözeleri’nin istenen uygulamalari giysilerin, çantalarin, cep telefonlarinin, mutfak esyalarinin üstüne entegre edilmesi ya da aksesuar olarak kullanilmasidir. Dolayisiyla, PEN ve PET gibi polimer ve saydam yüzeyler istenen esneklik ve optik özellikleri karsilamak için incelenecektir. Saydam ve esnek polimer tabanlarla bu günes gözeler...
Hierarchical and modular control of reconfigurable manufacturing systems
Arslan, Övül; Schmidt, Klaus Verner; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-2-11)
Reconfigurable manufacturing systems (RMS) were introduced as a new manufacturing concept for rapidly adjusting the production capacity and functionality of manufacturing systems. Hereby, the control of RMS requires realizing each desired configuration and changing between configurations on request, whereby a suitable design approach should scale to large-scale systems. In this thesis, we develop a controller design method for RMS that supports modular design and is scalable to RMS of large size. As the f...
Citation Formats
B. C. Çiçek, A. Akgöz Bingöl, and G. Köksal, “Kalite Fonksiyon Göçerimi ve Yenilikçi Ürün Geliştirme Yöntemleri ile Yeni Nesil Füze Sistem Gereksinimlerinin Belirlenmesi,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.savtek.metu.edu.tr/index.php/bildiri-ozellikleri/.