Tanıma belleğinde testin bozucu etkisi

2013-09-03
Kılıç Özhan, Aslı
Öztekin, İlke
Citation Formats
A. Kılıç Özhan and İ. Öztekin, “Tanıma belleğinde testin bozucu etkisi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78942.