Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar

2012-01-01

Suggestions

Child Abuse/Neglect and Depressive Symptomatology: The Mediating Roles of Early Maladaptive Schemas
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Recently, there has been a growing interest in identifying the mechanisms of how child abuse/neglect predicts the development of psychopathology in adulthood. In that respect, schema therapy explains the origin of psychopathology with early maladaptive schemas. This study aimed to explore the mediator roles of five different schema domains between child abuse/neglect and depressive symptomatology relationship in a university student sample. The sample of this study consisted of 414 undergraduate and graduat...
Çocuk ve Ergenlerde Kuralları İçselleştirme: Türkiye Temsili Örneklem Üzerinden İncelenmesi
KOÇ ARIK, GİZEM; Şahin Acar, Başak; DOĞAN, AYSUN; TAHİROĞLU, DENİZ; Kazak Berument, Sibel (2022-10-16)
Çocuklarda Söyletimli Öykünme Farklılıkları: Bakım Çeşitlerinin Karşılaştırılması ve Mizacın Düzenleyici Rolü
BAYRAM GÜLAÇTI, HURİ GÜL; Kazak Berument, Sibel; ERTEKİN, ZEYNEP; ÇEVİKER BEKİ, GİZEM (2016-09-07)
Çocuklarla Yaratıcı Tasarım Araştırması: Uygulamaya Yönelik Zorluklar ve Öneriler
Süner, Sedef; Erbuğ, Çiğdem (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2014)
Kullanıcıya ilişkin bilginin tasarıma entegre edilmesi, giderek önem kazanan ve zenginleşen bir konudur. Kolaj çalışmaları (Visser vd. 2005), kart sıralama (Martin ve Hannington 2012) ve deneyim yansıtma modellemeleri (Turhan 2013) gibi yaratıcı (generative) ve katılımcı teknikler, kullanıcıları bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecine katmaktadır. Bu tür tekniklerle katılımcılar tasarlanmış ürünlerin test edicisi olmaktan çıkıp, ilk aşamalarından itibaren bilgi ve deneyimleriyle tasarım sürecini yönlendiri...
Çocuk ve Robotik Oyuncak Etkileşimini Belirleyen Unsurlar Üzerine Bir Araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
Citation Formats
H. İ. Rittersberger and H. S. Kalaycıoğlu, Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar. 2012, p. 327.