Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar

2012-01-01

Suggestions

Çocuk İstismarı / İhmali ve Depresif Semptomatoloji: Erken Dönem Uyumsuz Şemaların Aracı Rolü
Ünal Elif ; Gençöz, Tülin (2019-01-01)
Son dönemlerde, çocuk istismarı / ihmalinin erişkinlik döneminde psikopatolojinin gelişimini nasıl öngördüğünü anlamaya yönelik çalışmaların sayısında artış bulunmaktadır. Bu çalışmalar daha çok bu ilişkide etkili olan mekanizmalarının saptanması ve değerlendirmesi üzerine odaklanmaktadır. Bu bakımdan, şema terapi, erken dönem uyumsuz şemalar aracılığıyla yetişkin dönem psikopatolojisi ve çocukluk istismarı ve ihmalin arasındaki ilişkiyi açıklamaktadır. Mevcut çalışmada, üniversite öğrencileri örnekleminde ...
Fears of children and adolescents and their relation to individual characteristics and contextual factors: a cross-sequential study
Serim Yıldız, Begüm; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2018)
The purpose of the present study was to compare fears of children and adolescents from different age populations (2010-2017) and generations (1999-2002) through a cross- sequential design (a combination of cross-sectional and longitudinal designs) and to examine the relationship between the life events experienced by same age population over years. The sample of the study consisted of two data sets from 2010 with 1315 children and adolescents (642 female and 673 male) and 2017 with 1248 children and adolesc...
Çocuklarda Algılanan Motor Yeterlilik Envanterinin Türkçe’ye Uyarlama Çalışması.
Mülazimoğlu Balli, Özgür; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (2019-06-19)
The analysis of children's writing : a study on the creative potential and rhetorical structure of written texts
Batırbek, Müge; Zeyrek Bozşahin, Deniz; Department of Cognitive Sciences (2007)
This thesis investigates the relationship between creative potential and the rhetorical structure of children’s narratives. 44 middle school children (aged 12-15) were given a set of paper-pen activities including one divergent thinking test, one convergent thinking test and a story to be completed. Results of the divergent and convergent thinking tests were taken as the predictors to estimate the potential for creative thinking. Children were examined in terms of how they encode rhetorical relations in the...
Çocuk ve robotik oyuncak etkileşimini belirleyen unsurlar üzerine bir araştırma
Dönmez, Yasemin; Börekçi, Naz Ayşe Güzide Z. (null; 2018-09-01)
Bu bildiride çocuk ve robotik oyuncak etkileşimi konusunda yürütülen bir araştırmanın bul- guları sunulmaktadır. Araştırmada kullanılan I[i-play çocuklara eşlik eden bir oyun arkadaşı olarak geliştirilen masaüstü robotik oyuncaktır. Araştırmaya iki farklı yaş grubundan toplam 14 çocuk (4- yaş ve 8- yaş) katılmıştır. Araştırma, çocukların kendi okullarında yürütülmüş, katılımcı ve robotik oyuncak etkileşimi oyun oturumlarında gözlemlenmiştir. Oturumlarda bi- rinci yazar olan araştırmacı pasif katılımcı ola...
Citation Formats
H. İ. Rittersberger and H. S. Kalaycıoğlu, Çocuk ve Yaşlı Bakıcıları: Enformel Sektördeki Kadınlar. 2012, p. 327.