Türk Kamu Yönetimi Akademik Yazınında Kamu Yönetimi Reformu İdeoloji Metodoloji ve İçerik Değerlendirmesi

2008-10-11

Suggestions

Türk İnşaat Sektöründe Kritik Yol Yöntemi (KYY) Uygulamaları ve Karşılaşılan Sorunlar
Birgönül, Mustafa Talat; Dikmen Toker, İrem (null; 2000-06-17)
Türk Zeytin ve Zeytinyağı Sektörü: Bir Tarımsal İnovasyon Sistemi Yaklaşımı
Erdil, Erkan(2016-12-31)
Bu çalışma, Türk zeytin ve zeytinyağı sektörünün gelişimine engel olan problemleri, bir başka deyişle yeniliğin önündeki engelleri ortaya çıkartmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, zeytin ve zeytinyağı sektörünün işleyişini olumsuz etkileyen yapısal zayıflıklar (aktörler, kurumlar, etkileşim ve altyapı) yenilik sistemi yaklaşımı ile ortaya konulacaktır.
The extent of information visualisation in Turkish construction industry : a QFD approach
Erdoğan, Bilge; Nielsen, Yasemin; Department of Civil Engineering (2003)
Distances between dispersed locations may be largely overcome through efficient use of modern data transfer and communication systems. Unfortunately the conclusions drawn from research and surveys carried out in the industry show that companies generally fail in using information technologies properly and that there is a significant communication gap - therefore coordination and cooperation gap - between the site offices and the main office due to data transfer lags and lack of visualised information. How i...
Türk Rekabet Hukuku Çerçevesinde Pazarda Hakim Durumun Kötüye Kullanılması ve Birleşme ve Devralmaların Kontrolü
Aşçıoğlu Öz, Gamze (1998-11-04)
An assessment of Turkish science and technology policies, 1983-2005 : a sectoral analysis
Bürken, Serkan; Erdil, Erkan; Department of Science and Technology Policy Studies (2007)
The main aim of this dissertation is to evaluate Turkish science and technology policy documents, namely “Turkish Science Policy: 1983-2003”, “Turkish Science and Technology Policy: 1993-2003”, “National Science and Technology Policy: 2003-2023 Strategy Document”, and Turkish ever-first foresight study “Vision 2023”; to discuss the impacts of those documents to Turkish science and technology and make some further policy recommendations for the future. For this reason, first, the history of Turkish science a...
Citation Formats
M. Y. Üstüner, “Türk Kamu Yönetimi Akademik Yazınında Kamu Yönetimi Reformu İdeoloji Metodoloji ve İçerik Değerlendirmesi,” 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79172.