Donatısız ve kuşatılmış yığma yapıların deprem performanslarının karşılaştırılması

2017-10-13
Çitiloğlu, Cihan
Erberik, Murat Altuğ
4. UluslararasıDeprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı11-13 Ekim 2017 –ANADOLU ÜNİVERSİTESİ–ESKİŞEHİRDONATISIZ VE KUŞATILMIŞ YIĞMA YAPILARIN DEPREM PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASIC. Çitiloğlu1 ve M.A. Erberik21Uzman, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara2 Prof. Dr., İnşaat Müh. Bölümü, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, AnkaraEmail: altug@metu.edu.trÖZET:Kuşatılmış yığma yapı türünün, donatısız yığma yapı türüne göre üstünlükleri olmasına rağmen, inşaat sektörümüzde kullanımı oldukça kısıtlı olmuştur. Bunun nedenlerinden biri, söz konusu yığma yapı türünün geçmiş ve mevcut deprem yönetmelikleri tarafından genellikle göz ardı edilmesidir. Ancak yakında yürürlüğe girmesi beklenen yeni deprem yönetmeliğinde kuşatılmış yığma yapıların açıkça telaffuz edilmeye başlandığı görülmektedir. Bu bağlamda, donatısız ve kuşatılmış yığma yapıların deprem performanslarının karşılaştırılması için uygun zamanın geldiği düşünülmektedir. Bu çalışmada geometrik ve yapısal özellikleri birbirine benzer donatısız ve kuşatılmış yığma sınıflarına ait yapı modelleri üretilmiş ve bu modellerin deprem performansı değişik özelliklere ve şiddet seviyelerine sahip yer hareketleri kullanılarak karşılaştırılmıştır. Bu karşılaştırmanın gerçekleştirilmesi için yapı sınıflarına ait modellerin kapasite eğrileri elde edilmiş ve bu eğriler seçilmiş olan deprem yer hareketlerinin talep spektrumları ile üst üste çizilip kesişme veya bir başka deyişle performans noktaları elde edilmiştir. Sonuçlar kuşatılmış yığma yapı performansının donatısız yığma performansına göre ne kadar üstün olduğunu mertebe bazında ortaya koymaktadır.ANAHTAR KELİMELER : Donatısız yığma, kuşatılmış yığma, deprem performansı, kapasite eğrisi, talep spektrumu.SEISMIC PERFORMANCE COMPARISON OF UNREINFORCED AND CONFINED MASONRY STRUCTURESABSTRACT:Although it is a known fact that confined masonry construction has many advantages over unreinforced masonry construction, its application has been very limited in Turkish construction practice. One of the reasons for this issue is that the seismic regulations in Turkey do not explicitly enforce or even encourage the use of confined masonry structural systems. On the other hand, the new seismic design code, which will be legitimate very soon, explicitly refers to confined masonry buildings. Therefore, it seems to be an appropriate time to compare seismic performances of unreinforced and confined masonry buildings. In this study, building models with similar geometrical and mechanical properties for unreinforced and confined masonry construction are generated and seismic performances of these models are compared under different levels and characteristics of ground shaking. In order to achieve this task, pushover analysis are conducted to quantify the capacity properties of the generated models and performance points are calculated by matching the capacity curves with the demand spectra obtained from the selected ground motion records. The results of the performance analysis reveal the superior behavior of confined masonry buildings over unreinforced masonry buildings against seismic action.
Citation Formats
C. Çitiloğlu and M. A. Erberik, “Donatısız ve kuşatılmış yığma yapıların deprem performanslarının karşılaştırılması,” presented at the 4th International Conference on Earthquake Engineering and Engineering Seismology, 11 - 13 Ekim 2017, Eskişehir, Turkey, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79174.