Volitan Projesi ve Düşündürdükleri

2008-02-01

Suggestions

Yield curve estimation and prediction with Vasicek Model
Bayazıt, Derviş; Hayvafi, Azize; Department of Financial Mathematics (2004)
The scope of this study is to estimate the zero-coupon yield curve of tomorrow by using Vasicek yield curve model with the zero-coupon bond yield data of today. The raw data of this study is the yearly simple spot rates of the Turkish zero-coupon bonds with different maturities of each day from July 1, 1999 to March 17, 2004. We completed the missing data by using Nelson-Siegel yield curve model and we estimated tomorrow yield cuve with the discretized Vasicek yield curve model.
Spiro-2H-pirol Türevlerinin Yeni Bir Metotla Sentezi
Karadeniz, Eda; Zora, Metin (null; 2017-10-14)
Statik AA ve DA motor kontrol sistemleri yeni teknolojilerin izlenmesi, araştırılması ve geliştirilmesi
Çadırcı, Işık; Ermiş, Muammer(1992)
Alçak ve orta gerilim seviyelerinde (380 V - 6.3 kV) DA ve AA elektrik motoru hız kontrolü, yolverme ve uyartım sistemleri özellikle sistem tasarımı ve kullanılan kontrol elemanları açısından dünyada hızlı bir gelişme göstermektedir. Bu projede seçilmiş bazı temel uygulama alanlarında dünyadaki mevcut teknoloji izlenerek ve türk endüstrisinden gelen somut talepler de dikkate alınarak ülke koşullarına uygun teknolojiler geliştirmek üzere altyapı tamamlama çalışmaları yapılmış ve bir dizi araştırma-geliştirme...
Navier-Stokes Denklemleri için Kontrol Problemleri ve Uygulamaları
Uğur, Ömür; Tekin, Özge(2016-12-31)
Bu proje Navier-Stokes denklemlerini içeren optimal kontrol problemlerinin yaklaşık çözümlerinin geliştirilmesi üzerinedir. Bu problemler genel çerçevede, süreksiz Galerkin sonlu elemanlar yöntemi ve model indirgeme metodu kullanılarak incelenecektir. Aynı zamanda, kısmi diferansiyel denklem çözümlerinde alan ayrıştırma (domain decomposition) yönteminin de uygulanması planlanmaktadır. Bu sayede bu denklemlerin gerçek çözümlerine hesapsal ve zamansal tasarruf sağlanılarak yaklaşılacaktır.
Feature oriented domain specific language for dependency injection in dynamic software product lines
Dayıbaş, Orçun; Oğuztüzün, Mehmet Halit S.; Department of Computer Engineering (2009)
Base commonality of the Software Product Line (SPL) Engineering processes is to analyze commonality and variability of the product family though, SPLE defines many various processes in different abstraction levels. In this thesis, a new approach to configure (according to requirements) components as building blocks of the architecture is proposed. The main objective of this approach is to support domain design and application design processes in SPL context. Configuring the products is made into a semi-auto...
Citation Formats
H. Gürsu, “Volitan Projesi ve Düşündürdükleri,” Yapı, pp. 102–107, 2008, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79190.