PROMETHEE Yöntemini Beklenti Teorisi ile Uyumlandıran Bütünleşik bir Yaklaşım

2018-06-26
Karasakal, Orhan
Karasakal, Esra
Citation Formats
O. Karasakal and E. Karasakal, “PROMETHEE Yöntemini Beklenti Teorisi ile Uyumlandıran Bütünleşik bir Yaklaşım,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79197.