Individualization of risks through cultural boundaries

2015-07-04

Suggestions

Individualism and internet addiction: the mediating role of psychological needs
Arpaci, Ibrahim; Kesici, Sahin; Baloğlu, Mustafa (Emerald, 2018-01-01)
Purpose The purpose of this paper is to investigate the mediating role of psychological needs in the association between individualism and internet addiction.
Individualism and collectivism in a model and scale of balanced differentiation and integration
İmamoğlu, Emine Olcay (1998-01-01)
To discern some key features of individualistic and collectivistic human model conceptualizations within a parsimonious framework, the author proposed a model based on the notion that balancing the basic orientations for self-developmental differentiation (individuation) and interrelational integration (interrelatedness) promotes optimal development. The Balanced Differentiation and Integration Scale (BDIS) and the Balanced Orientation Scale (BOS), which was developed as a validity check for the BDIS, were ...
Individual Differences: Differentiating Linguistic and Sociocultural Adaptation Abroad
Köylü, Zeynep; Bulut Şahin, Betül (2023-03-21)
Collective Guilt Antecedets Outcomes and Ways of Avoding
Sakallı, Nuray (2016-06-01)
Bu makalenin amacı gruplar arası ilişkiler bağlamında diğer gruba zarar verme sonucunda bireylerin grup üyeliklerine bağlı olarak hissedebilecekleri kolektif suçluluk duyma ve bu duygudan kaçınmak için kullanılan stratejileri kapsayan çalışmaları derleyerek alana tanıtmaktır. Bu kapsamda öncelikle kolektif suçluluk duyma kavramı tanımlanmaktadır. Bu tanımlamada kolektif suçluluk duymaya alternatif olarak kullanılan bazı psikolojik süreçlere değinilmekte ve kolektif suçluluğun kişisel suçluluk ve kolektif ut...
Individual differences in learning with hypermedia: effects of students cognitive styles, computer competency levels, and prior knowledge levels on learning strategies
Yecan, Esra; Çağıltay, Kürşat (2013)
Hipermedya İle Öğrenmede Kişisel Farklılıklar: Bilişsel Stillerin, Bilgisayar Kullanım Yeterliği ve Ön Alan Bilgisi Düzeylerinin Öğrenme Stratejileri Üzerine Etkisi - Bu çalışma, öğrencilerin, bilişsel stilleri, bilgisayar kullanımı yeterlik düzeyleri ve ön alan bilgilerinin eğitim amaçlı bir hipermedya programındaki öğrenme stratejileri üzerindeki etkilerini incelemektedir. Bu amaçla, Web destekli bir öğrenme ortamındaki 111 öğrenciden 16 sı bilişsel stilleri, bilgisayar kullanımı yeterlik düzeyleri ve ön ...
Citation Formats
Ç. Topal, “Individualization of risks through cultural boundaries,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79253.