Agreement Attraction in Turkish

2016-09-01
Lago, Sol
Gracanın Yüksek, Martına
Şafak, Duygu Fatma
Demir, Orhan
Kırkıcı, Bilal
Felser, Claudia
Citation Formats
S. Lago, M. Gracanın Yüksek, D. F. Şafak, O. Demir, B. Kırkıcı, and C. Felser, “Agreement Attraction in Turkish,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79319.