H tipi ve A tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri Kaman Kırşehir nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması

2004-11-18
Köksal, Serhat
Toksoy Köksal, Fatma
Göncüoğlu, Mehmet Cemal
Citation Formats
S. Köksal, F. Toksoy Köksal, and M. C. Göncüoğlu, “H tipi ve A tipi granitoyidlerin birlikteliğine bir örnek Baranadağ ve Çamsarı granitoyidleri Kaman Kırşehir nin zirkon tipolojisi metodu ve jeokimyasal çalışmalarla karşılaştırılması,” 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79406.