Streptomyces clavuligerus'un Parental Suşunda ve Homoserin Dehidrogenaz Bloke Mutantında Aspartokinaz Geninin Homolog Çoklu Kopyalarının Sefamisin C Üretimine Etkisinin Karşılaştırılması

2007-10-28
XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi , 28 - 31 Ekim 2007

Suggestions

Effect of homologous multiple copies of aspartokinase gene on cephamycin c biosynthesis in streptomyces clavuligerus
Taşkın, Bilgin; Özcengiz, Gülay; Department of Biotechnology (2005)
Streptomyces clavuligerus is a gram-positive filamentous bacterium well known for its ability to produce an array of ?-lactam compounds (secondary metabolites) including cephamycin C, clavulanic acid and other structurally related clavams. Of these, cephamycin C is a second generation cephalosporin antibiotic having great medical significance. Biosynthesis of the β-lactam nucleus begins with the non-ribosomal condensation of L-?-aminoadipic acid (?-AAA), L-cysteine and L-valine to form the tripeptide ?-amin...
Streptomyces clavuligerus'ta ccar regülator geninin sefamisin c biyosentezine olan etkisinin transkripsiyonel ve proteom ölçekli analizi
Apak, Aycan; Özcengiz, Gülay; Kızıldoğan, Kurt Aslıhan; Demir, Mustafa(2012)
Targeted disruption of homoserine dehydrogenase gene in Streptomyces clavuligerus and its effects on cephamycin C production
Çaydaşı (Koca), Ayşe; Özcengiz, Gülay; Department of Biology (2006)
The members of the genus Streptomyces are well-known for their capacity to synthesize a vast repertoire of secondary metabolites, including many useful antibiotics and proteins. Streptomyces clavuligerus is the producer of the medically important β-lactam antibiotics such as cephamycin C and the potent β-lactamase inhibitor clavulanic acid. The aspartate pathway of S. clavuligerus is an important primary metabolic pathway providing substrates for β-lactam synthesis. This pathway uses L-aspartic acid as the ...
Streptomyces clavuligerus’ta Lysa ve Ccar Genlerinin Sefamisin C Biyosentezi Üzerindeki Etkileri(CCAR VERİLERİ A9 NOLU MAKALENİN BAZI SONUÇLARINI İÇERMEKTEDİR)
Otur, Çiğdem; Kurt Kızıldoğan, Aslıhan; Özcengiz, Gülay (2017-12-03)
Streptomyces clavuligerus NRRL3585 ve S. clavuligerus Antibiyotik Aşırı Üretici Mutantlarında Sekonder Metabolit Üretimini Etkileyen Genlerin RNA Seviyesinde Araştırılması
Özcengiz, Gülay(2017-12-31)
Streptomyces cinsi klinik alanda kullanılan antibiyotiklerin büyük bir çoğunluğunu üretmesiyle tanınmaktadır. Bu antibiyotikler, organizma tarafından ikincil metabolizma sırasında üretilmekte ve genel ismiyle ikincil metabolitler olarak ifade edilmektedir. İkincil metabolitlerin bir kısmı farmakolojik özelliklere sahip olup, antibiyotik, antitumorigenik, antifungal özellikler gösterebilmektedir. Streptomyces clavuligerus türünün ürettiği çeşitli sekonder metabolitler arasında sefamisin C, klavulanik asit, k...
Citation Formats
G. Özcengiz, “Streptomyces clavuligerus’un Parental Suşunda ve Homoserin Dehidrogenaz Bloke Mutantında Aspartokinaz Geninin Homolog Çoklu Kopyalarının Sefamisin C Üretimine Etkisinin Karşılaştırılması,” presented at the XV. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi , 28 - 31 Ekim 2007, Antalya, Türkiye, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79461.