Hide/Show Apps

Streptomyces clavuligerus'un Parental Suşunda ve Homoserin Dehidrogenaz Bloke Mutantında Aspartokinaz Geninin Homolog Çoklu Kopyalarının Sefamisin C Üretimine Etkisinin Karşılaştırılması

2007-10-28
Özcengiz, Gülay