Tasarım Derinliğinin Taş Dolgu Dalgakıranların Koruma Tabakasının Tasarımına Etkisi

2014-11-09
Güler, Hasan Gökhan
Ergin, Ayşen
Baykal, Cüneyt
Özyurt, Gülizar
Güler, Işıkhan
Tasarım derinliği; dalga yüksekliği, dalga periyodu, dalga yaklaşma açısı, dalga kırılma özellikleri gibi kavramları etkilediği için kıyı yapılarının tasarımında en önemli parametrelerden biridir. Tasarım derinliği, kıyı yapısının inşaa edilmesi düşünülen bölgenin tasarım aşamasındaki derinliği ve bu derinlikte kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca olabilecek değişiklikler düşünülerek belirlenir. Tasarım derinliğinde kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca oluşabilecek değişiklikler küresel ısınmaya bağlı gerçekleşen deniz seviyesi yükselmesi, deniz seviyesindeki mevsimsel değişiklikler, gel-gitler, dalga ve rüzgar kabarmaları olarak sıralanabilir. Bu değişikliklere ek olarak barometrik değişimler ile Dünya’nın hareketinden kaynaklanan (Coriolis etkisi) su seviyesi değişimleri de alınabilir. Bu çalışmada tasarım derinliğinin kıyı yapısının ekonomik ömrü boyunca maruz kalacağı değişiklikler irdelenmiş ve bu değişikliklerin Türkiye kıyılarında yaygın bir biçimde kullanılan dalgakıran türü olan taş dolgu dalgakıranların koruma tabakalarının tasarımı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İnceleme sonucunda en kritik tasarım parametrelerini belirlemek için deterministik (belirlenirlecilik) bir yöntem önerilmiş ve bu metodun içerdiği belirsizlikler tartışılmıştır.
8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu

Suggestions

Utilization of dense depth information for monoview object detection and instance segmentation
Çakırgöz, Çağlayan Can; Alatan, Abdullah Aydın; Department of Electrical and Electronics Engineering (2022-5-10)
Object detection aims for detecting objects of certain classes in an image by bounding them in rectangular boxes whereas instance segmentation tries to detect objects in pixel level. Deep learning techniques, which have shown great improvements over the last decade, are utilized in these topics as well, and a significant success is achieved against the traditional methods. Similar improvements can be observed in dense depth estimation which deals with deducing dense information of a scene from a single imag...
Conservation of complex cultural landscapes of extraction as heritage places: The case of Kandilli/Armutçuk coal mining region in Zonguldak
Aydemir, Çağıl Ezgi; Bilgin Altınöz, Ayşe Güliz; Department of Architecture (2022-5)
Industrial heritage places are important symbols of their times as representatives of a new industry, a new industrial community, and a new industrial site. However, these once important areas have lost their functions and become abandoned due to various reasons. Later, some approaches have emerged to revitalize these disused areas. As cultural landscapes of extraction constitute an important part of the industrial heritage concept, they go through similar processes. Although these areas are parts of indust...
Tasarım Araçlarının Tasarım Fikir Gelistirme Sürecinde Analoji ve Metafor Kullanımına Etkisi
Yıldırım, Nuray; Gürsu, Hakan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2018)
Analojik ve metaforik düşünce, tasarımcıların fikir geliştirme safhasında kullandığı yöntemler arasında yer almaktadır. Analoji ve metafor, aralarında benzerlikler bulunmasına rağmen, tasa- rım bağlamında ele alındığında amaç ve kullanım süreci açısından farklılaşır. Tasarım sürecinde analoji ve metafor kullanımını destekleyen farklı biçimlerde (yöntemler, kart desteleri ve veri tabanları gibi) çeşitli tasarım araçları bulunmaktadır. Bu çalışma, tasarım araçlarına ait özellik- lerin fikir geliştirme süre...
Effects of Brand Priming on Sustainable Consumption Attitudes and Behaviors
Yurteri, Sidar; Carter, Mandrik; Computer Engineering (2021-2-5)
Research on factors affecting sustainable consumption tends to focus on enduring factors like personality traits, value orientations, and demographics. Little research has examined situational factors, such as marketing stimuli, which may promote or inhibit sustainable consumption. The present research attempts to understand how brand priming affects sustainable consumption attitudes and behaviors. Priming is a term that describes how a given unconscious stimulus affects subsequent psychological states and ...
Towards Hands-On Computing in Design: An Analysis of the Haptic Dimension of Model Making
Zaman, Çağrı Hakan ; Özkar, Mine ; Çağdaş, Gülen (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2011)
Tasarımın erken veya kavramsal aşamalarında maketle çalışmak, nesne-beden ilişkisini düşünmeye ve üç boyutlu değerlendirmeye olanak sağlar; görme, dokunma ve hareketleri de içeren mekan algısını devreye sokarak tasarım sürecini zenginleştirir. Mimari tasarımın erken aşamalarının sayısal ortama taşınması, tasarım ve üretim süreçlerinin hızlanıp bütünleşmesiyle giderek yaygınlaşırken, elle çalışmanın getirdiği kazanımların yeni ortamlarda nasıl sürdürülebileceği sorusu ortaya çıkmaktadır. Üç boyutlu algının g...
Citation Formats
H. G. Güler, A. Ergin, C. Baykal, G. Özyurt, and I. Güler, “Tasarım Derinliğinin Taş Dolgu Dalgakıranların Koruma Tabakasının Tasarımına Etkisi,” presented at the 8. Ulusal Kıyı Mühendisliği Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79530.