Ortaokul Oğrencilerinin Yer Altı Suları Hakkındaki Kavramsal Anlamaları

2019-05-02
Işık, Hatice
Uzunçakır, İrem
Öztekin, Ceren
Şahin, Elvan
6. Ulusal Kimya Eğitimi Kongresi, 2 - 04 Mayıs 2019

Suggestions

Ortaokul Öğrencilerinin Yeraltı Su Kaynakları Hakkındaki Zihinsel Şemaları ve Kavramsal Anlamaları
Öztekin, Ceren; Demirci, Sinem; Şen, Mehmet; Şahin, Elvan; Teksöz, Gaye(2018-12-31)
Bu çalışmada ortaokul öğrencilerinin yer altı sularının yeri, hareketi ve su döngüsü ile ilişkisi hakkındaki bilgileri zihinsel şemaları ve kavramsal anlayışlarının ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın verileri kişisel bilgi formu ve yer altı suyu kavram testi toplanması planlanmaktadır. Ek olarak öğrencilerinin yer altı suları ile ilgili zihinsel şemalarını ortaya çıkarmak amacıyla bir çizim yapmaları istenecektir. Bu çizimlerde öğrencilerin yer altı sularının yeri, hareketi, kullanımı ve su d...
Ortaokul Öğrencilerinin Tamsayılar Konusundaki Çözüm Stratejileri
Akyüz, Didem (null; 2012-06-27)
Ortaokul Öğrencilerinin Üçgende Yükseklik İle İlgili Sahip Oldukları Kavram İmajları
Mukaddes, İnan; Ulusoy, Fadime; Çakıroğlu, Erdinç (null; 2015-05-16)
Yapılan çalışmalar, tüm sınıf düzeylerinde öğrenim gören öğrencilerin geometrik bilgi kapasitesi ve görselleştirme becerileri bağlamında yeterli başarı düzeyinde olmadıklarını vurgulamaktadır. Yaşanan sıkıntıların en temel nedenlerinden biri olarak, bir geometrik kavramla ilgili sahip olunan kavram imajı ve kavram tanımı arasındaki ilişkinin içeriğinde bulundurması gereken sıkı bağdan yoksun oluşu gösterilmektedir (Vinner, 1991). Öğrencilerin kavram imajlarını kısıtlayan ilkel (ptototip) örneklere dayalı öğ...
Ortaokul Öğrencilerinin Matematik ve Fen Bilimleri Derslerindeki Başarı Hedef Yönelimlerinin Sınıf Seviyelerine Göre Karşılaştırılması
Kaplan Can, Gözde; Şen, Mehmet; KIRAN, DEKANT (2016-09-30)
Academic Motivation of Middle School Students: Perceived Teacher Affective Support, Number of Interactıon Partners, Prior Achievement and Homophily
Çaybaş, İzzet Utku; Çakır, Nur; Çapa Aydın, Yeşim; Department of Curriculum and Instruction (2021-8-9)
The study aims to explore possible sources of middle school students’ achievement motivation. Therefore, two main research questions were examined. In this regard, firstly, the relationship between student’s achievement motivation and students‘ past performance, perceived teacher support, and the number of peers they interact with was examined. Secondly, it was examined whether there is homophily among peer group members in terms of motivation. In order to measure student motivation, the Expectancy- Value S...
Citation Formats
H. Işık, İ. Uzunçakır, C. Öztekin, and E. Şahin, “Ortaokul Oğrencilerinin Yer Altı Suları Hakkındaki Kavramsal Anlamaları,” 2019, p. 111, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79555.