Yarı Kristal Polimer Malzemelerin Çok Ölçekli Modellenmesi

2013-08-30
Oktay, Hasan Emre
Gürses, Ercan
Bu çalışmada iki fazlı yarı kristal polimerik malzemeler için geometrik olarak doğrusal olmayan, mikromekaniksel motivasyonlu ve çok ölçekli bir malzeme modeli geliştirilmiştir. Bu amaç doğrultusunda, amorf ve kristal fazlar için en önemli şekil değiştirme mekanizmaları belirlenmiş ve bu bilgi ışığında her iki faz için ayrı ayrı mikromekaniksel motivasyonu bulunan malzeme modelleri kullanılmıştır. Ardından, iki fazlı yapıyı homojenleştirerek yarı kristal polimer malzemenin makroskopik davranışını betimleyecek bir model geliştirilmiştir.
Citation Formats
H. E. Oktay and E. Gürses, “Yarı Kristal Polimer Malzemelerin Çok Ölçekli Modellenmesi,” presented at the XVIII. Ulusal Mekanik Kongresi, Manisa, Türkiye, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79598.