Karmaşık Diyaloglar Ortamı Olarak Kültürel Peyzajlar ve Korunmaları : Gölyazı (Apolyont)/ Bursa Örneği

Citation Formats
G. Okumuş and A. G. Bilgin Altınöz, “Karmaşık Diyaloglar Ortamı Olarak Kültürel Peyzajlar ve Korunmaları : Gölyazı (Apolyont)/ Bursa Örneği,” presented at the rof Dr. Gönül Tankut Anısına Sempozyum-2017: KORUMA Geçmiş | Bugün | Gelecek Arasındaki Diyalog, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://www.academia.edu/38895132/Karmaşık_Diyaloglar_Ortamı_Olarak_Kültürel_Peyzajlar_ve_Korunmaları_Gölyazı_Apolyont_Bursa_Örneği.