Dönüşen Kent Merkezlerinde Kentsel Tasarım Stratejileri Uluslararası Çalıştay Deneyimleri

2015-03-14
Citation Formats
F. C. Bilsel, “Dönüşen Kent Merkezlerinde Kentsel Tasarım Stratejileri Uluslararası Çalıştay Deneyimleri,” presented at the Kent Merkezlerinde Yaya İzleri, Trabzon, Türkiye, 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79725.