Uğurlu Höyük Gökçeada’da Bulunan Neolitik Ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları Üzerinde İlk Arkeometrik Gözlemler

2018-05-27
Dirican, Murat
Atakuman, Çiğdem
Nur Biler, Ceren
Erdoğu, Burçin
Citation Formats
M. Dirican, Ç. Atakuman, C. Nur Biler, and B. Erdoğu, “Uğurlu Höyük Gökçeada’da Bulunan Neolitik Ve Kalkolitik Dönem Seramik ve Taş Buluntuları Üzerinde İlk Arkeometrik Gözlemler,” Bursa, Türkiye, 2018, vol. 2, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79796.