Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin Jeokimyasal Dönüşümleri

2018-05-11
Reaktif metaller toplam parçacık metal havuzu içerisinde biyojeokimyasal olarak en aktif metal havuzunu temsil eder.Bu çalışmada Kilikya baseninde ilk defa bentik reaktif metal dağılımları ve arka plandaki jeokimyasal bağlam sunulmaktadır.
Citation Formats
E. Ermiş, H. Örek, D. Tezcan, and M. Yücel, “Kilikya Baseni (Doğu Akdeniz) Kıta Sahanlığında Demir ve Manganezin Jeokimyasal Dönüşümleri,” İzmir, Turkey, 2018, p. 266, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/79800.