Trafikte ben ve diğerleri

2010-07-01

Suggestions

Trafikte Öz düzenleyici Davranışlar ve Sapkın Sürücü Davranışları
Azık Özkan, Derya; Özkan, Türker (null; 2018-11-17)
Bu çalışmanın temel amacı, yaşlı ve genç sürücülerin trafikteki öz-düzenleyici davranışları (stratejik, taktiksel ve hayat amacı) ve sapkın sürücü davranışları (ihlaller, hatalar ve ihmaller) arasındaki olası ilişkiyi araştırmak ve öz düzenleyici davranışların güvenli sürüş için sağlayacağı muhtemel faydaları incelemektir. Yöntem: Çalışmaya 258 erkek sürücü katılmıştır. Bunlardan 120 katılımcı yaşlı sürücülerden (yaş aralığı 60-75), 138 katılımcı ise genç sürücülerden (yaş aralığı 21-30) oluşmaktadır. Katıl...
Trafikte Görev Performansı ve Ortamsal Performans
Öz, Bahar(2018-12-31)
Dünyada her yıl 1.25 milyon kişi trafik kazalarında hayatını kaybetmektedir, gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 2030 yılında trafik kazaları önde gelen ölüm sebepleri arasında yedinci sırada yer alacaktır (WHO, 2015). Trafik güvenliği araştırmacıları daha güvenli trafik ortamları oluşturmak amacıyla bu ortamlarda risk oluşturan çeşitli faktörlerle ilgili pek çok çalışma yürütmüştür. Bu çalışmaların önemli bir kısmı sürücü davranışları ve sürücü becerileri üzerinde durmuş, genellikle sürücülüğün riskli ...
Trafikte engelli sürücülere yönelik tutumlar: Mülakat sonuçlarının içerik analizi
Bakır, Besime Anıl; Öz, Bahar (null; 2015-12-08)
Literatürde engelli bireyler ile ilgili çalışmalar uzun zamandır öne çıktığı halde yaşamın en aktif alanlardan biri olan trafik ortamında engelli sürücülüğü anlamayı amaçlayan çalışmalara rastlanmamaktadır. Bu çalışmada, engelli olan ve olmayan sürücülerin, engelli sürücülere yönelik tutumlarını anlamak, ilerleyen zamanlardaki uygulama ve çalışmalara bu bilgilerle veri sağlamak amaçlanmıştır. Bu amaçla literatür temelinde oluşturulmuş 14 soru kapsayan yarı yapılandırılmış mülakatlar hazırlanmıştır. Mülakatl...
Trafikte Çocuk Güvenliği: Temel Unsurlar, Tespitler ve Öneriler
Öz, Bahar (Nobel Yayın Dağıtım, 2018-10-01)
İnsanların ulaşım ihtiyacının varlığından bu yana, bu ihtiyacın karşılandığı trafik ortamlarında güvenlik önemli bir unsur olmuştur. Günümüzde trafik güvenliğinin dünya çapında ilk sıralarda yer alan sağlık ve güvenlik sorunlarından biri olması, bu konuya dikkat çekilmesinin ve trafik ortamlarında güvenliği arttırıcı önlemler alınmasının gerekliliğini ortaya koymaktadır. Her ülke için çocukların tüm hayat alanlarında sağlıklı, bilinçli ve güvenli bir şekilde yetişmesi, o ülkenin geleceğinin inşası için büyü...
Traffic locus of control and driver coping styles: the moderating role of dispositional affect
Arslan, Burcu; Öz, Bahar; Department of Psychology (2018)
The aim of the study is to examine the relationship between traffic locus of control, driver coping styles and the moderating role of dispositional affect on this relationship. The results showed that drivers who are more enthusiastic, more active reported that they have more adopted confrontive coping style in a stressful situation. Negative affect was found to be the only moderator in two relationships; the relationship between self locus of control and task-focused coping and the relationship between fat...
Citation Formats
T. Özkan, “Trafikte ben ve diğerleri,” Trafik, pp. 24–29, 2010, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80207.