Siralanmis MEMS iletim hatlari icin yeni bir model

2004-09-08
Bu bildiride, yüksek empedanslı eşdüzlemsel dalga kılavuzunun (EDK) periyodik olarak MEMS köprülerle yüklendiği sıralanmış MEMS iletim hattları (SMİH) için yeni bir model ve bu modelin parametrik çalışması sunulmuştur. Bu modelde, MEMS köprüler ayrık CLR devre elemanları yerine düşük empedanslı iletim hatlarıyla temsil edilmiştir. Bu modelde de yüklenmemiş kısımlar yine yüksek empedanslı iletim hatlarıyla modellenirken, köprü kısmına geçişlerde akım ve alandaki süreksizlikleri modellemek amacıyla LC devreleri kullanılmıştır. Modelin doğruluğu farklı SMİH yapıları üzerindeki benzetim ve cam taban üstüne elektrokaplama teknolojisine dayanan RF MEMS üretim süreci sonucunda elde edilen ölçümlerle gösterilmiştir.
National URSI Symposium(2005)

Suggestions

Kesitli Eliptik Yüzeyler, Özyapi Dönüsüm Gruplari ve Uygulamalari
Karayayla, Tolga(2014-12-31)
Bu projenin konusu kompleks cebirsel geometride ele alinan kesitli eliptik yüzeylerin (elliptic surface with section) özyapi dönüsüm gruplari (automorphism groups) ve bu gruplarin belirlenmesi ile elde edilecek bilginin baska matematiksel problemlere uygulanmasidir. Eliptik yüzeyler tüm kompleks cebirsel yüzeyler içinde özel bir siniftir ve bu nesnelerin özyapi dönüsümlerinin (ya da simetrilerinin) bilinmesi bu yüzeyler kullanilarak geometrik yöntemlerle insa edilen daha yüksek boyutlu cebirsel varyetelerin...
Kama kesme deneyinin dolgu baraj ve diğer yapıların zemin dayanımıyla ilgili sorunlarına uygulanması
Mirata, Türker; Tosun, Hasan; Usta, İsmail; Yüngül, Zeynep(1993)
Yerinde kama kesme deneyi, suya doymamış killerin belirli bir düzlemdeki kayma dayanımını, kılcal çatlakların etkisini yeterli biçimde yansıtacak ve varsa taşlardan etkilenmeyecek büyüklükte bir alan boyunca ölçmek için, yerinde, büyük boyutlu kesme kutusu deneyi yapmaktan daha basit bir yöntem olarak geliştirilmişti. Eylül 19,74'te uluslararası Geotechnique dergisinde yayımlandıktan sonra İtalya'da bir araştırmacı tarafından da güvenirliği ve basitliği doğrulanan bu deney, son 14 yıl içinde, yüksek kesme ö...
Preservice science teachers SSI teaching self-efficacy beliefs
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (null; 2017-05-21)
The main aim of the present study is to investigate nature of PSTs’ SSI teaching self-efficacy beliefs. The participants were 52 senior preservice science teachers (PSTs). The data were collected by utilizing SSI Teaching Self-Efficacy Beliefs Instrument and open-ended questions administered during the Science Technology Society (STS) course. The results revealed that PSTs’ had moderate levels of SSI teaching selfefficacy beliefs. Moreover, PSTs reported many challenges they encountered while preparing an S...
FINITE DIFFERENCE APPROXIMATIONS OF VARIOUS STEKLOV EIGENVALUE PROBLEMS
ÖZALP, MÜCAHİT; Bozkaya, Canan; Türk, Önder; Department of Mathematics (2022-8-26)
In this thesis, the finite difference method (FDM) is employed to numerically solve differently defined Steklov eigenvalue problems (EVPs) that are characterized by the existence of a spectral parameter on the whole or a part of the domain boundary. The FDM approximation of the Laplace EVP is also considered due to the fact that the defining differential operator in a Steklov EVP is the Laplace operator. The fundamentals of FDM are covered and their applications on some BVPs involving Laplace operator are d...
Zamana bağlı magnetohidrodinamik akış probleminin pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen kanal kesitinde sınır elemanları metodu ile çözümü
Bozkaya, Canan; Tezer, Münevver(2018-12-31)
Bu projede, zamana bağlı Magnetohidrodinamik (MHD) problemleri, pertürbe edilmiş sınıra sahip dikdörtgen bir kesitte sınır elemanları metodu ile çeşitli iletkenlik koşulları için farklı temel çözümler kullanılarak çözülecek ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılacaktır. Magnetohidrodinamik denklemleri, viskoz, sıkıştırılamayan ve elektrik ileten sıvıların akışı ve manyetik alanlarla arasındaki etkileşimin sonucunda ortaya çıkmaktadır. Proje kapsamında, birbirine bağlı magnetohidrodinamik denklemleri öncelikl...
Citation Formats
M. Ünlü, K. Topallı, Ş. Demir, H. Ö. Aydın Çivi, S. S. Koç, and T. Akın, “Siralanmis MEMS iletim hatlari icin yeni bir model,” presented at the National URSI Symposium(2005), Ankara, Türkiye, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80208.