Siralanmis MEMS iletim hatlari icin yeni bir model

2004-09-08
Bu bildiride, yüksek empedanslı eşdüzlemsel dalga kılavuzunun (EDK) periyodik olarak MEMS köprülerle yüklendiği sıralanmış MEMS iletim hattları (SMİH) için yeni bir model ve bu modelin parametrik çalışması sunulmuştur. Bu modelde, MEMS köprüler ayrık CLR devre elemanları yerine düşük empedanslı iletim hatlarıyla temsil edilmiştir. Bu modelde de yüklenmemiş kısımlar yine yüksek empedanslı iletim hatlarıyla modellenirken, köprü kısmına geçişlerde akım ve alandaki süreksizlikleri modellemek amacıyla LC devreleri kullanılmıştır. Modelin doğruluğu farklı SMİH yapıları üzerindeki benzetim ve cam taban üstüne elektrokaplama teknolojisine dayanan RF MEMS üretim süreci sonucunda elde edilen ölçümlerle gösterilmiştir.
National URSI Symposium(2005)

Suggestions

Kesitli Eliptik Yüzeyler, Özyapi Dönüsüm Gruplari ve Uygulamalari
Karayayla, Tolga(2014-12-31)
Bu projenin konusu kompleks cebirsel geometride ele alinan kesitli eliptik yüzeylerin (elliptic surface with section) özyapi dönüsüm gruplari (automorphism groups) ve bu gruplarin belirlenmesi ile elde edilecek bilginin baska matematiksel problemlere uygulanmasidir. Eliptik yüzeyler tüm kompleks cebirsel yüzeyler içinde özel bir siniftir ve bu nesnelerin özyapi dönüsümlerinin (ya da simetrilerinin) bilinmesi bu yüzeyler kullanilarak geometrik yöntemlerle insa edilen daha yüksek boyutlu cebirsel varyetelerin...
Yüksek enerji astrofiziği araştırma ünitesi sonuç raporu
Alpar, Ali M.; Kızıloğlu, Ümit; Baykal, Altan; Esendemir, Akif; Ercan, Nihal; Hüseyinov, Oktay; Ögelman, Hakkı(1998)
Raporun giriş bölümünde uydularla yapılan X ve 7 ışınları astronomisi, Türkiye'de bu konudaki araştırmaların tarihçesi, Spektrum X-Gamma (SXG) uydusu ve TÜBiTAK'ın bu uydu girişimine katılımı ile ilgili özet bilgi ver-ilmiştir. Sonraki bölümlerde SXG'nin şimdiki durumu ve takvimi, ünite çerçevesinde yapılan hazırlıklar, sağlanan birikim ve donanım, araştırmalar, yayınlar, yüksek enerji astrofiziği araştırmaları ile TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nde (TUG) yapılacak optik gözlemler arasında ilişkiler ve ülkemizde ...
Data-Driven Model Discovery and Control of Lateral-Directional Fighter Aircraft Dynamics
Öznurlu, Can; Uğur, Ömür; Çimen, Tayfun; Department of Scientific Computing (2022-8-26)
The focus of this thesis is to control the lateral-directional motion of the fighter aircraft by using integral action based Model Predictive Control (MPC) where the model is obtained by data-driven model discovery method. Dynamic Mode Decomposition with Control (DMDc) is used as a model discovery technique based only on measurement data with no modeling assumptions. The model created using this technique is used for MPC and tested against noisy conditions. In addition, performance comparison of MPC with Cl...
In vitro bone tissue engineering on patterned biodegradable polyester blends
Kenar, Halime; Hasırcı, Vasıf Nejat; Toner, Mehmet; Department of Biotechnology (2003)
This study aimed at guiding osteoblast cells on biodegradable polymer carriers with well-defined surface microtopography and chemistry, and investigating the effect of cell alignment on osteoblast phenotype expression. A blend of two different polyesters, one being natural in origin (PHBV) and the other synthetic (P(L/DL)LA), was used to form a film with parallel macro- (250 um wide) or microgrooves (27 jam wide) on its surface, by solvent casting on patterned templates. The micropatterned Si template was p...
Preservice science teachers SSI teaching self-efficacy beliefs
Öztürk, Nilay; Yılmaz Tüzün, Özgül; Çakıroğlu, Jale (null; 2017-05-21)
The main aim of the present study is to investigate nature of PSTs’ SSI teaching self-efficacy beliefs. The participants were 52 senior preservice science teachers (PSTs). The data were collected by utilizing SSI Teaching Self-Efficacy Beliefs Instrument and open-ended questions administered during the Science Technology Society (STS) course. The results revealed that PSTs’ had moderate levels of SSI teaching selfefficacy beliefs. Moreover, PSTs reported many challenges they encountered while preparing an S...
Citation Formats
M. Ünlü, K. Topallı, Ş. Demir, H. Ö. Aydın Çivi, S. S. Koç, and T. Akın, “Siralanmis MEMS iletim hatlari icin yeni bir model,” presented at the National URSI Symposium(2005), Ankara, Türkiye, 2004, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80208.