Doğalcı epistemoloji: epistemolojinin inkarı mı asimilasyonu mu?

2017-07-01
Bu çalışmamda Quine’ın epistemolojinin doğallaştırılması gerektiği yönündeki önerisinin epistemolojinin ölüm ilanı olduğunu iddia eden Luciano Floridi’ye karşı çıkıyorum. Floridi başka birçok felsefeci gibi genel olarak felsefenin ve özel olarak epistemolojinin normatif karakterini (2017, s. 273) ve ayrıca ilgilendiği soruların doğasının özgül yanını (s. 271) gerekçe göstererek doğalcı bir epistemolojinin olsa olsa epistemolojinin ölüm ilanı anlamına geleceğini iddia eder. Bunu da Quine’ın epistemolojinin psikolojiye asimile edilmesi gerektiğini önermiş olmasına dayanarak gerekçelendirir. Floridi’ye göre asimile olan asimile edenin lehine yok olur. Ben burada doğalcı epistemolojinin, epistemolojinin normatif karakterini görmezden gelmek şöyle dursun en normatif karakterli epistemoloji önerisi olduğunu iddia edeceğim. Quine epistemolojinin ulaşılabilir en iyi bilimi serbestçe kullanmasını önermiştir. İşte bu tümüyle normatif bir epistemolojik fikirdir. Dolayısıyla Floridi argümanının üzerine yaslandığı her iki öncülün de hatalı olmasından dolayı hatalı bir argümana sahiptir.
Citation Formats
S. Tümkaya, “Doğalcı epistemoloji: epistemolojinin inkarı mı asimilasyonu mu?,” İstanbul, Türkiye, 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80249.