Tanıma Belleğinde Madde ve Bağlam Modelleri Hakkında Bir Karşılaştırma

2018-12-01
Aytaç, Sinem
Kılıç Özhan, Aslı
Citation Formats
S. Aytaç and A. Kılıç Özhan, “Tanıma Belleğinde Madde ve Bağlam Modelleri Hakkında Bir Karşılaştırma,” pp. 623–640, 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80254.