Ankara'da Rezidanslar'da Yaşayan Orta-Üst Sınıfın Yaratılmış Talep olarak Kent Mekanı Kullanımı

2017-11-29

Suggestions

Ankara'da Gecekondu Dönüşüm Kapsamında Yapılan Toplu Konut Projelerinde Çocuk ve Kadınların Konut Memnuniyeti
Severcan, Yücel Can(2016-12-31)
Şehir planlaması yazınında kentsel dönüşüm alanındaki yayınların çoğunluğu bu süreçlerin sonunda dönüşüme uğrayan mekanların nitelikleri ve bu niteliklerin insan davranışlarına etkisi üzerinedir. Üzerinde yeterince araştırma yapılmamış diğer bir sorunsal ise kentsel dönüşümün hedef aldığı ve çoğunlukla gecekonduları ve yozlaşmakta olan mahalleleri kapsayan alanlardan ayrılmak durumunda bırakılan alt gelir gruplarına devlet eliyle üretilip sunulan toplu konut alanlarının, burada yaşamaya başlayan grupların i...
Ankara'da Kentsel Tasarım ve Psikolojik Sağlık: Bir Şehir Vaka Çalışması
Sarı, Erkin; Bozo Özen, Özlem (2020-10-01)
Ankara'da Mesken Isıtmanın Doğrudan Geri Tepme Etkisi Ve Sebepleri
Sarı, Ramazan(2019)
Artan enerji talebi ve enerji güvenliği ile iklim değişikliği konusundaki kaygılar birçok ülkedeenerji verimliliğinin önemli enerji politika hedeflerinde biri olmasına yol açmıştır. Enerjiverimliliği iyileştirmelerinin enerji tüketimini ve CO2 salımlarını azaltacağı düşünülmektedir.Fakat tüketici davranışları sebebiyle gerçekleşen enerji tasarrufları genellikle öngörülentasarruflardan daha az olmaktadır. Enerji verimliliği ile ilintili enerji politika önlemi sonuçlarınınölçülmesinde önemli bir faktör olan b...
Ankara Kentsel Alanında Konut Stoku Boşluk Oranlarının İncelenmesi
Özdemir Sarı, Özgül Burcu; Aksoy Khurami, Esma(2018-12-31)
Konut stoku boşluk oranı olası konut sorunlarını ortaya koymak ve kentsel planlamaya yön vermek için kullanılan bir değişkendir. Ülkemizde stok boşluk oranlarına ilişkin resmi bir istatistik yayınlanmamaktadır. Boşluk oranlarının hesaplanması ancak Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından üretilen ve TÜİK tarafından kısıtlı erişime açılan Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT) verileri kullanılarak yapılabilmektedir. UAVT sisteminin bir takım aksaklıkları dolayısıyla araştırmacılar tarafından hesapla...
Ankara'da Konut Kullanım Biçimi Seçimi Ve Mülk Konut Talebi.
Türel, Ali(2010-12-31)
Citation Formats
H. İ. Rittersberger, “Ankara’da Rezidanslar’da Yaşayan Orta-Üst Sınıfın Yaratılmış Talep olarak Kent Mekanı Kullanımı,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80260.