F11 üzerinde çok noktalı cebirsel eğriler

2013-06-13
Citation Formats
O. Yayla, “F11 üzerinde çok noktalı cebirsel eğriler,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://mcs.cankaya.edu.tr/amg8.