Özellik modelleri ve temsil ettikleri ürün tipleri arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi

2016-10-24
Karataş, Ahmet Serkan
Oğuztüzün, Mehmet Halit S.
Citation Formats
A. S. Karataş and M. H. S. Oğuztüzün, “Özellik modelleri ve temsil ettikleri ürün tipleri arasındaki ilişkilerin çözümlenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1721/.