Yumuşak Zeminlerde Düşey Drenli Konsolidasyon Oturmaları: Bir Vaka Çalışması

2012-05-24
Ergin, Serhan
Huvaj Sarıhan, Nejan
Citation Formats
S. Ergin and N. Huvaj Sarıhan, “Yumuşak Zeminlerde Düşey Drenli Konsolidasyon Oturmaları: Bir Vaka Çalışması,” 2012, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80358.