Patronaj İlişkilerinde Latin Amerika Örneği: Kır-Kent Ayrımına Bir Bakış

2016-12-01
Citation Formats
S. K. Çınar, “Patronaj İlişkilerinde Latin Amerika Örneği: Kır-Kent Ayrımına Bir Bakış,” ODTÜ GELİŞME DERGİSİ, vol. 43, no. 3, pp. 725–743, 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80395.