Kazan Trona Sahası sığ akifer sistemi yeraltısuyu dinamiğinin çevresel izotoplar ve asal gazlar ile incelenmesi

2015-10-09
Arslan, Şebnem
Yazıcıgil, Hasan
Stute, Martin
Schlosser, Peter
Citation Formats
Ş. Arslan, H. Yazıcıgil, M. Stute, and P. Schlosser, “Kazan Trona Sahası sığ akifer sistemi yeraltısuyu dinamiğinin çevresel izotoplar ve asal gazlar ile incelenmesi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80433.