ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEMELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLEREGÖRE İNCELENMESİ

Suggestions

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN AŞKA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
Kaya, Özgür Salih (2017-05-15)
UNIVERSITY STUDENTS’ EXPERIENCES IN ONLINE LEARNING: THE CASE OF ENGLISH PREPARATORY SCHOOL
Alpsoy, Zeynep Eda; Engin Demir, Cennet; Department of Curriculum and Instruction (2022-3)
This study aims to investigate student experiences, satisfaction, and the relationship between these two dimensions during the online language learning process at a preparatory school. Student experiences are examined with a focus on instructor support, peer relations, technical support and course activities and materials. Additionally, learner characteristics, such as gender, employment status, language level, achievement, prior online learning experiences, issues experienced in online learning and their r...
A QUALITATIVE INVESTIGATION OF BINGE-WATCHING AMONG UNIVERSITY STUDENTS: BEFORE AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC
Demirkol, Anıl; Demir, Ayhan Gürbüz; Güneri, Oya; Department of Educational Sciences (2021-11-26)
This qualitative study aimed to understand the binge-watching behavior among Turkish university students including contributing factors for the onset and continuity of the behavior, binge-watching patterns, how it impacts their life before and during the pandemic. For this reason, Consensual Qualitative Research (CQR) analysis was performed on the data collected from participants before (n=8) and during (n=7) the pandemic. The semi-structured interview protocol with open-ended questions was used. Results of...
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE YALNIZLIK İLE SOSYAL AĞ KULLANIM AMAÇLARI ve PROBLEMLİ İNTERNET KULLANIMI
Demir, Ayhan Gürbüz(2017-12-31)
Bu projede üniversite öğrencilerinde; yalnızlık ile sosyal ağ kullanım amaçları, problemli internet kullanımı arasındaki ilişki incelenmektedir.
ÜNİVERSİTELERDE BİLGİ ÜRETİMİNİN DÖNÜŞÜMÜ: MÜHENDİSLİK FAKÜLTELERİ ÖRNEĞİ
Birler, Reşide Ömür(2015-12-31)
Yüksek öğretim yapılarını incelemekte olan literatürde yaygın bir biçimde üniversitelerin bilgi üretim süreçlerinin saf bilgi üretiminden piyasaya yönelik iktisadi fayda temelli bilgi üretimine dönüştüğü tartışilmaktadır. Türkiye örneğinde ise bu dönüşüm dile getirilmekle birlikte, dönüşümü doğrulayacak görgül araştırmaların sayısı oldukça azdır. Bu projenin amacı, süre giden bu tartışmalarda eksik olan görgül veri ve analizleri üretebilmek için Türkiye üniversitelerindeki durumu incelemektir. Bu amaç doğru...
Citation Formats
H. Sarıcı, “ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN BİLİŞSEL DUYGU DÜZENLEMELERİNİN ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLEREGÖRE İNCELENMESİ,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80484.