İktisat Eğitiminde Gizli Bir Diyaloğun Tarafları İstatistik Fizik Ve İktisat

2015-12-12
Schınckus, Chrıstophe
Akdere, Çınla

Suggestions

İktisat Tarihi Perspektifinden Türkiye'de Kurumsal Yönetişimin Evrimi, 1923-1980
Ağır, Münis Seven(2017-12-31)
İktisat tarihinin son otuz yılında ortaya çıkan en önemli tartışmalardan biri neden kimi ülkelerin diğerlerine göre daha hızlı ve kalıcı bir biçimde iktisadi açıdan geliştiği sorusudur. Hangi kurumların iktisadi gelişmeyi olanaklı kıldığı sorusuna cevap ararken işaret edilen önemli unsurlardan biri sermayenin birleştirilmesi ve ortaya çıkan yönetim sorunlarının çözülmesi amacı güden bir sözleşme aracı olarak düşünülebilecek işletme türlerine işaret etmiştir. Türkiye ve Osmanlı iktisat tarihçileri bu yazına ...
Iktisat'in Edebiyatla Iliskisi
Akdere, Çınla(2013-12-31)
Bu arastirmanin temel amaci, dünya iktisat literatüründe ve bilim dünyasinda çok önemli bir yere sahip disiplinlerarasi çalismalara ODTU iktisat bölümü bünyesinde yer vermektir. Bu baglamda iktisat ve edebiyat disiplinleri arasindaki iletisimin iktisadi teoriyi düsünmemize nasil bir katkisi oldugunu göstermeyi amaçlamaktayiz.. Iktisat teorisinin üzerine çözüm üretmeye çalistigi iktisadi sorunlarin diger disiplinler tarafindan nasil ele alindigi incelemek. Bu baglamda iktisadi teorinin ve sosyal teorinin ara...
Keynesian And Neoclassical Closures In An Agent-Based Context
Gibson, Bill (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2008-6)
Since the “closure debate” of the 1980s it is well known that comparative static derivatives in analytical macro models are highly sensitive to the closure rule selected. This led Keynesians to conclude that Keynesian closures were superior to those favored by the orthodoxy and vice versa. It is argued that with the advent of agent-based or multi-agent systems, the closure debate is superseded. While elements of both Keynesian and neoclassical models survive the transition to the more synthetic environment,...
Iktisatta Davranissal Yaklasimlar
Akdere, Çınla; Büyükboyacı Hanay, Mürüvvet İlknur (2015-09-01)
İklim Değişiminin Güvenlik Boyutunun Analizi İngilterenin İklim Politikaları.
Kibaroğlu, Ayşegül(2010-12-31)
Bu proje İngilterenin İklim değişiminin güvenlik boyutu konusundaki politikalarını incelemeyi amaçlamaktadır. proje kapsamında kapsamlı bir literatür ve arşiv çalışması yapılmıştır. Eylül ayı içinde mülakatlar yapılmak üzere İngiltereye bir akademik seyahat yapılması planlanmaktadır.
Citation Formats
C. Schınckus and Ç. Akdere, “İktisat Eğitiminde Gizli Bir Diyaloğun Tarafları İstatistik Fizik Ve İktisat,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80600.