Kestanelik epitermal damar sistemi üzerindeki yapısal kontroller: Epitermal altınmineralizasyonu sırasındaki permeabilite artışı mekanizmaları hakkında çıkarımlar

2017-04-14
Lord, Richard
Shıpton, Zoe
Gülyüz, Nilay
Kuşcu, İlkay
Kaymakcı, Nuretdin
Gladwell, Davıd R
Citation Formats
R. Lord, Z. Shıpton, N. Gülyüz, İ. Kuşcu, N. Kaymakcı, and D. R. Gladwell, “Kestanelik epitermal damar sistemi üzerindeki yapısal kontroller: Epitermal altınmineralizasyonu sırasındaki permeabilite artışı mekanizmaları hakkında çıkarımlar,” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/67967e4b442a097_ek.pdf.