Hide/Show Apps

Genişlemeli Tektonik Ortamlarda Transfer Fayları Oluşturan Gerilme Koşulları: Ters Çözüm Yaklaşımı

2018-11-05
TOKAY, BÜLENT
BOZKURT, ERDİN