Girolamo Saccheri’nı̇n Paralellı̇k Problemı̇nı̇n Çözümüne Dair

2017-12-01
Giovanni Girolamo Saccheri (1667-1733), Euclides ab omni naevo vindicatus başlıklı eserinde Öklid’in Elementler’inin mükemmelliğine gölge düşüren üç leke olduğundan bahseder. Bunlardan biri, paralellik postulatı –diğerleri, rasyoların kompozisyonu (Kitap V, Tanım 6) ve eşit-nispetler/oranlar (Kitap VI, Tanım 5)- ve sözü edilen çalışmada Saccheri, paralellik probleminin kendisinden önce gelen geometricilerden farklı bir çözümünü verir. Onun çözümü, paralellik postulatının Öklid’in geometrisi için elzem olduğunun ispatlamasına dayanır. İspatı da reductio ad absurdum metodunu kullanarak yapar. Bu çalışmada, Saccheri’nin ispatının analizi ve değerlendirilmesi yapılacaktır.
Citation Formats
S. Bağçe, Girolamo Saccheri’nı̇n Paralellı̇k Problemı̇nı̇n Çözümüne Dair. 2017, p. 119.