Kuzeydoğu Akdeniz’de trofik durum değerlendirmesi

2016-12-23
Tuğrul, Süleyman
Özhan, Koray
Akçay, İsmail

Suggestions

Kuzeydoğu Akdeniz’de çözünmüş besin elementlerinin dağılımı
Tuğrul, Süleyman; Akçay, İsmail; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış; Deliceırmak, Çağrı; Salihoğlu, İlkay (null; 2018-05-12)
Kuzeydoğu Akdeniz yüzey sedimanlarinda metal ve hidrokarbon konsantrasyonlarinin değişimi
Özhan, Koray; Başduvar, Şehmus; Akçay, İsmail (null; 2016-12-23)
Kuzeydoğu Akdeniz'de ağır metal kirliliği
Yemenicioğlu, Semal(2000)
Değişik avlanma bölgelerinden yakalanan balıklarda ağır metallerden (Hg, Pb, Zn, Cd, Ni, Cr, Cu, Fe, Mn) analizleri yapılıp bölgesel farklılıkların yanı sıra organizmaların yaş (boy) sınıflarına bağlı olarak yenilebilir kas dokularında biriktirdikleri ağır metal miktarları incelenmiştir. Bazı balık türlerinin (M. barbatus, U. molluccensis ve S. solea) boyları ve içerdikleri bazı ağır metal (örneğin civa) arasında doğru orantılı bir ilişki gözlenmiştir. Bazı türlerde (M. auratus, P. kerathurus) ise bu ilişki...
Annual variations in biochemical composition of seston and zooplankton community in Mersin bay-Northeastern Mediterranean
Zenginer Yılmaz, Arife; Beşiktepe, Şengül; Department of Marine Biology and Fisheries (2007)
In this study, annual variations in biochemical composition of seston and zooplankton community were investigated to characterize the nutritional environment of zooplankton in the Mersin Bay, NE Mediterranean Sea. For this goal, seawater and zooplankton samples were collected at monthly intervals from two stations; one representing coastal and other representing open waters characteristics from November 2004 to January 2006. Seawater samples were collected with Niskin bottles from the sea surface. Zooplankt...
Kuzeydoğu Akdeniz’de Çözünmüş Besin Elementlerinin Dağılımı
Akçay, İsmail; Örek, Hasan; Salihoğlu, Barış (null; 2018-05-09)
“İnsan Kaynaklı ve Doğal Değişimlerin Kilikya Baseni (KKTC-TC Arası) Deniz Ekosistemi Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi Projesi (Proje No:114Y139)” ve Kuzeydoğu Akdeniz’de açık deniz izleme çalışmaları için yürütülen “DEKOSİM Projesi (Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi, Proje Kodu: BAP-08-11-DPT.2012K120880)” kapsamında Kuzeydoğu Akdeniz Kilikya Baseni sularında besin elementleri dağılımı 2015- 2017 dönemi arasında incelenmiştir. Mersin-Anamur arası kıta sahanlığından Kıbrıs karasuları sınırın...
Citation Formats
S. Tuğrul, K. Özhan, and İ. Akçay, “Kuzeydoğu Akdeniz’de trofik durum değerlendirmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80801.