Development and Validation of the Intention to Integrate Nature of Science Questionnaire

2016-04-17

Suggestions

Development and Validation of the Cyber Bullying Perpetration MotivesScale
Tanrıkulu, İbrahim; Erdur Baker, Özgür (null; 2016-06-11)
Öğretmenlerin Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık Düzeylerini Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
ÖNEN, ÖZGÜR; Kondakçı, Yaşar (2017-12-01)
Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin kendi ahlaki değerlerinden vazgeçmelerinde okulun temel paydaşları olan iş arkadaşları, öğrenciler, yöneticiler ve velilerin ne derecede etkili olduklarını ölçmeye yönelik Ahlaki Kararlara Aykırı Davranmaya Açıklık (AKADA) ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaca yönelik olarak sırasıyla alanyazın taraması gerçekleştirilmiş, elde edilen bulgular doğrultusunda ölçek maddeleri hazırlanmış, uzman görüşü ve öğretmen düşünceleri alınmıştır. Bu aşamalardan sonra elde edilen iki düz...
Development and validation of Turkish version of teachers sense of efficacy scale
Çakıroğlu, Jale; Çapa Aydın, Yeşim (2004-04-16)
Development and Validation of Readiness for Change Scale
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve (2013-01-01)
Development and Validation of Readiness for Change Scale
Kondakçı, Yaşar; Zayim Kurtay, Merve (2013-01-01)
Citation Formats
G. Akyol, C. Öztekin, and S. Sungur, “Development and Validation of the Intention to Integrate Nature of Science Questionnaire,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80809.