Göz hareketleri takip teknolojisi ile geliştirilen yenilikçi teknolojik çözümler

2019-06-19
Çağıltay, Kürşat
Dönmez, Mehmet
İmre, Sevilay
Citation Formats
K. Çağıltay, M. Dönmez, and S. İmre, “Göz hareketleri takip teknolojisi ile geliştirilen yenilikçi teknolojik çözümler,” 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/80839.