Hide/Show Apps

SANTA FE-ENDONEZYA İÇİN ÇOK-SEFERLİ ARAÇ ROTALAMA PROBLEMİ İÇİN KURUCU BİR MAT-SEZGİSEL

2018-12-01
Wouter De Boer, Jeoren
Çavdar, Bahar
Süral, Haldun
Bu çalışma, çok-seferli araç rotalama probleminin (VRPM) gerçek hayattaki bir uygulaması ile motive edilmiştir. VRPM her aracın sadece tek bir yolculuk yapabileceği varsayımını gevşetir. Bu problem tipi birçok uygulama için daha uygun olsa da, VRPM ile ilgili literatür Araç Rotalama Probleminin diğer çeşitleriyle karşılaştırıldığında sınırlıdır. Bu çalışmada, belirli bir küme kaplama yaklaşımına dayanan kurucu bir mat-sezgisel yöntemi geliştirilmiş ve daha kapsamlı bir VRPM varyantı için sayısal deneylerin sonuçları sunulmuştur.