Etkili ve Etkin bir Ar-Ge Destek Mekanizması: TÜBİTAK’ın Öncelikli Ar-Ge Destek Programı (1003) için Etki Analizi Çalışması

2018-09-11

Suggestions

An Effective and efficient R&D funding mechanism: an evaluation study on prioritized R&D grant program (1003) of TUBİTAK
Gürbüz, Mürüvvet Kübra; Erdil, Erkan; Department of Economics (2018)
This thesis aims to detect differences in the features of the proposed and supported projects for different priority technology areas (PTAs) of the TUBITAK 1003 Prioritized Areas R&D Grant Program together with the measurement and comparison of output, input and behavioral additionality of the supported projects. Within the scope of this thesis, firstly, descriptive statistics of program indicators including calls, projects, funds and outputs is analyzed. Then, relationship between output amount and the cha...
Etkili sınıf yönetimi modelinin geliştirilmesi: Uygulamalar ve yaklaşımlar
Erden, Feyza; Akar, Hanife(2010)
Demokratik ve Etkin Yerel Yönetim Nasıl Olmalı
Keskinok, Hüseyin Çağatay (2004-03-10)
Development of effective STEM education materials.
Tomaç, Cemre; Eryılmaz, Ali; Department of Mathematics and Science Education (2019)
The aim of this study is to develop STEM Project-Based Learning (STEM PBL) activities for 9th grade level by using ASSURE Model. During the literature research, it was found that there was no systematic material development process in the development of existing STEM PBL activities. To fill this gap in the literature, firstly, the characteristics of STEM activities were determined and ASSURE Model was revised to form these characteristics. Subsequently, with this model, 3 STEM PBL activities were developed....
Proje Tabanlı Çoklu Ortam Tasarımı Süreci̇nde Öğreti̇m Tasarımı Beceri̇leri̇ni̇n Geli̇şi̇mi̇ni̇n Araştırılması
Karakuş Yılmaz, Türkan; Çağıltay, Kürşat (2016)
Öğretim tasarımı, hızla büyüyen, değişen ve gelişen bir alan olup, öğretim tasarımcılarının eğitimi de çok yönlü, gerçek hayatla uyumlu, sürece odaklı ve güncel bir eğitim anlayışı gerekmektedir. Bu durum çalışmasında, yoğun bir tasarım süreci içeren çoklu ortam tasarımı dersini alan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümü 3. Sınıf öğrencilerinin, öğretim tasarımı alanı ile ilgili elde ettikleri kazanımlar incelenmiştir. Bir öğretim dönemi boyunca, iki projeyi kapsayan tasarım dersinde her iki p...
Citation Formats
E. Erdil, “Etkili ve Etkin bir Ar-Ge Destek Mekanizması: TÜBİTAK’ın Öncelikli Ar-Ge Destek Programı (1003) için Etki Analizi Çalışması,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ststurkey.net/tr/ststurkey2018-tr/.